V letošním roce jsme získali certifikát autorizovaného výcvikového centra AČR pro výcvik TCCC-CLS

V letošním roce jsme získali certifikát autorizovaného výcvikového centra AČR pro výcvik TCCC-CLS

V termínu 29. 11. – 3. 12. 2021 proběhl u Úseku přípravy zdravotnických odborností Odboru profesní přípravy VeV-VA devátý a zároveň letos poslední kurz Tactical Combat Casualty Care – Combat Lifesaver (TCCC-CLS).

Kurz první pomoci neodkladné péče v bojových a extrémních podmínkách navazoval na kurz Řidič sběrač raněných, jehož absolventi úspěšně složili akreditovanou zkoušku ministerstva zdravotnictví ve Vojenské nemocnici Brno. Za mimořádných hygienických podmínek se následně všech 14 vojáků z povolání zúčastnilo a zdokonalilo v poskytování první pomoci v polních podmínkách. Seznámili se s novými postupy v bojové medicíně dle systému MARCH PAWS.

Důkazem, stvrzujícím vysokou úroveň jeho vedení, je zisk certifikátu mezinárodně uznávaného Výcvikového centra AČR pro výcvik kurzu TCCC-CLS. Ten převzali oficiálně instruktoři a instruktorky zmíněného úseku z důvodu mimořádných opatření až v tomto předvánočním čase, a to z rukou plukovnice Mgr. Lucie Jarešové, hlavní sestry AČR, za přítomnosti náčelníka Centra přípravy logistických odborností podplukovníka Ing. Aleše Maršálka.

Mezi absolventy tohoto kurzu rozšířené první pomoci Combat Lifesaver, od začátku letošního roku nově vedeného podle metodiky TCCC, jsou nejen armádní profesionálové, ale i záložníci.


Text a foto: praporčík Jakub Svoboda, Úsek přípravy zdravotnických odborností

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (6. December 2021)