Řadu letošních certifikací jednotek do zahraničních operací pod vedením Vyškovských završilo cvičení Merkys 2/2022

Řadu letošních certifikací jednotek do zahraničních operací pod vedením Vyškovských završilo cvičení Merkys 2/2022

Na to se vydali v minulém týdnu příslušníci Velitelství výcviku-Vojenské akademie Vyškov do Vojenského výcvikového prostoru Boletice. Jeho cílem bylo v termínu od 6.12.-9.12.2021 prověřit připravenost jednotky 2. ÚU AČR GBAD eFP LITVA, postavené na bázi příslušníků 25. protiletadlového raketového pluku Strakonice (25.plrp) k plnění úkolů v zahraniční operaci.

Tato jednotka bude působit na litevské základně Rukla od ledna do července 2022.

Cvičení se účastnilo 130 cvičících a 30 členů řídícího štábu, mezi nimiž bylo 11 příslušníků VeV-VA (8 z Centra přípravy do zahraničních operací a 3 z Úseku přípravy pozemní protivzdušné obrany).

Jednotky Armády České republiky působí v Pobaltí v rámci Alianční předsunuté přítomnosti eFP (Enhanced Forward Presence). Alianční předsunutá přítomnost je jedním z hlavních výstupů Varšavského summitu z července 2016. Spočívá ve vytvoření čtyř bojových uskupení v síle posíleného praporu umístěných v Polsku pod vedením USA, v Litvě pod vedením Německa, v Lotyšsku pod vedením Kanady a v Estonsku pod vedením Velké Británie. Konkrétní vojenský příspěvek členských států je potvrzením národního závazku vyplývajícího z principu kolektivní obrany NATO.

Úkolové uskupení pozemní protivzdušné obrany, Litva

Od července 2021 působí v Litvě úkolové uskupení pozemní protivzdušné obrany tzv. GBAD. Hlavní síly jednotky tvoří vojáci z 252. protiletadlového raketového oddílu, které jsou doplněné o příslušníky ze strakonického pluku a specialisty z útvarů Armády ČR. Strakonický 25. protiletadlový raketový pluk „Tobrucký“ historicky poprvé vyčlenil samostatné úkolové uskupení do zahraniční operace. Hlavní bojovou sílu tvoří protiletadlová raketová baterie, jež je vyzbrojena protiletadlovými raketovými komplety RBS-70.

V červenci 2018 vyslala ČR do eFP Litva 1. rotní úkolové uskupení (rÚU) složené z mechanizované roty s obrněnými vozidly Pandur posílené ženijní četou, logistickou jednotkou a zdravotnickým prvkem v celkovém počtu do 230 osob. Po šesti měsících je vystřídalo na dalšího půl roku 2. úkolové uskupení. Jádro obou jednotek tvořili vojáci 41. mechanizovaného praporu. Po plánovaném ročním nasazení se v červenci 2019 vrátilo rotní úkolové uskupení zpět do ČR. Zapojení AČR v eFP Litva kontinuálně pokračovalo vysláním čtyř úkolových uskupení elektronického boje v letech 2019–2021. V současné době působí na základně v Rukle 1. úkolové uskupení pozemní protivzdušné obrany.

Více o cvičení si můžete přečíst zde: https://www.acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/pripravenost-str...


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA s využitím army.cz

Foto: Centrum přípravy do zahraničních operací VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (15. December 2021)