Zdolali všechny překážky základního výcviku

Zdolali všechny překážky základního výcviku

Kurz základní přípravy absolvovala více než stovka letošních posledních armádních nováčků. Mezi nimi dvě desítky žen. Novým profesionálům nyní náleží po nepřetržitém vojenském výcviku volno až do konce tohoto roku a do toho nového již vykročí k plnění úkolů u svých mateřských útvarů napříč celou armádou.

„Dali jsme jim ty prvotní základy vojenského poslání, které obsahují zvládnutí 22 základních dovedností vojáka, což znamená, že jsou teprve na startu své nové životní kariéry, kterou budou dále rozvíjet ať již výcvikem, či dalším vzděláváním,“ zdůraznil náčelník Úseku základní přípravy štábní praporčík Pavel Konvalinka a dodal, že těmito absolventy jsme zároveň zakončili celou letošní základní přípravu, která nebyla díky stále přetrvávající koronavirové pandemii opět jednoduchá.

„I přes ztížené podmínky, kdy jsme měli i nasazeno celkem 633 našich příslušníků v boji s koronavirem ať již v operaci ASISTENCE na pomoc zdravotníkům, tak v operaci LOCKDOWN na pomoc policistům při kontrolách mimořádných vládních opatřeních, jsme byli schopni plnit před nás postavené úkoly,“ kvituje velitel Velitelství výcviku-Vojenské akademie brigádní generál Radek Hasala a dodává: „V základní přípravě jsme i přes mimořádná opatření a nejrůznější omezení plnohodnotně vycvičili stovky armádních nováčků, ale i záložníků a dobrovolníků. Chtěl bych proto poděkovat i instruktorům, protože podmínky byly těžké. Výcvik v tzv. covidovém režimu znamená také nepřetržitý výcvik, kdy i oni byli dlouhodobě odděleni od svých rodin. Úkoly tak byly velmi náročné, a přesto jsme nemuseli řešit žádné problémy s přerušením nebo vyřazením z výcviku kvůli covidu. A to bylo i díky působení našich instruktorů.“

129 úspěšných absolventů, mezi nimi 24 žen. To je bilance posledního běhu kurzu základní přípravy pro armádní nováčky. Další rekruty AČR přivítáme 1.2.2022.

Kurz základní přípravy aneb 22 dovedností, které musí absolvent zvládnout:

 1. Pořadové cviky a pohyby beze zbraně.
 2. Pořadové cviky a pohyby se zbraní.
 3. Pozdrav, vzdávání vojenské pocty, vystoupení z tvaru a příchod k nadřízenému.
 4. Bezpečnostní kontrola útočné pušky a pistole.
 5. Rozebírání, skládání a údržba útočné pušky a pistole.
 6. Nabití útočné pušky, vybití a odstraňování závady vleže.
 7. Nabití pistole, vybití a odstraňování závady vstoje.
 8. Činnost na palebné čáře.
 9. Účinná střelba z útočné pušky vleže.
 10. Účinná střelba z pistole vstoje obouruč.
 11. Hod ručního granátu.
 12. Cvik k zemi (k boji), vztyk, přískoky a plížení.
 13. Překonání umělých překážek.
 14. Zaujetí, budování a maskování palebného stanoviště pro střelbu vleže.
 15. Ničení nepřítele palbou, granáty a bojem z blízka útočnou puškou.
 16. Maskování jednotlivce.
 17. Činnost na povel: „Masku – Připravit!“, „Plyn!“, „Masku – Sejmout!“, „Masku – Skrýt!“, „Plyn – Postřik!“, „Pláštěnku – Upravit!“, „Pláštěnku – Odložit!“.
 18. Zástava krvácení škrtidlem a transport raněného.
 19. Základní práce s mapou.
 20. Orientace v terénu.
 21. Navázání a kontrola spojení.
 22. Přijímání signálů.

Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (19. December 2021)