Kurz speciální přípravy pro krizové situace pro novináře a humanitární pracovníky se znovu uskuteční

Kurz speciální přípravy pro krizové situace pro novináře a humanitární pracovníky se znovu uskuteční

Odbor komunikace Ministerstva obrany připravuje ve spolupráci s Velitelstvím výcviku-Vojenskou akademií ve Vyškově Kurz speciální přípravy pro krizové situace, který se uskuteční ve dnech 22. – 29. dubna 2022 ve Vojenském újezdu Březina. Kurz je určený pro novináře a humanitární pracovníky.

Účastníky kurzu chceme připravit na možná rizika, se kterými se mohou v nejrůznějších oblastech konfliktů setkat a zároveň je seznámit, jak se v těchto extrémních situacích zachovat.

Kurz zahrnuje teoretickou část s navazujícím praktickým výcvikem. V jeho průběhu se účastníci naučí překonávat svoji fyzickou i psychickou zátěž a zvládat techniky vyjednávání v krizovém prostředí. Naučí se orientovat v neznámém terénu za ztížených podmínek, osvojí si zásady přežití, základy ochrany proti zbraním hromadného ničení a poskytování první pomoci.

Vzhledem k náročnosti kurzu musí všichni zájemci absolvovat psychologické a fyzické testy, které se uskuteční 16. března 2022 v Praze pod vedením specializovaných pracovníků Vědeckého a servisního pracoviště tělesné výchovy a sportu Ministerstva obrany a psychologů z Agentury vojenského zdravotnictví.

Pokud by bylo nutné kurz z důvodu nepříznivé epidemické situace zrušit, budou účastníci o této skutečnosti včas informováni.

Vyplněnou přihlášku (příloha) zasílejte do 28. února 2022 na adresu: Odbor komunikace MO, Tychonova 1, Praha 6, 160 01 a na obálce uveďte Kurz přežití.

  • Kontaktní osoba: Daniela Hölzelová, Odbor komunikace MO – oddělení Public Relations, tel.: 917 200 293, 606 711 680, email: holzelovad@army.cz

Autor: Daniela Hölzelová, OK MO

Vydal/a: 
Monika Nováková (21. December 2021)