Naši příslušníci pomáhají letos v nemocnicích i přes vánoční svátky a Nový rok

Naši příslušníci pomáhají letos v nemocnicích i přes vánoční svátky a nový rok

V rámci operace Asistence na pomoc zdravotníkům naše týmy nasazených příslušníků v nemocnicích stále rotují.

Ve středu 15. prosince tak odjelo 6 příslušníků Praporu zabezpečení vystřídat jejich kolegy do Fakultní nemocnice u sv. Anny, přičemž 5 z těchto 6 příslušníků, mezi nimiž je i jedna žena, již v nemocnicích dříve pomáhalo. Co je pro ně ale nového? Tentokrát zde stráví i vánoční svátky. „Velmi si vážím toho, že jste se k pomoci druhým přihlásili v této době dobrovolně, a proto vám patří především poděkování,“ řekl při jejich odjezdu zástupce velitele VeV-VA plukovník gšt. Jiří Adamec.

V pondělí 20. prosince se vydali na pomoc zdravotníkům další dobrovolníci. Čerstvé týmy, ve kterých působí vojáci Velitelství výcviku-Vojenské akademie, Praporu zabezpečení Vyškov, Centra simulačních a trenažérových technologií Brno a Střediska obsluhy výcvikového zařízení Libavá, zamířily do brněnské Fakultní nemocnice Bohunice, do Nemocnice Ivančice a i té vyškovské.

Všech těchto celkem 20 nasazených příslušníků VeV-VA navštívil v předvánočním čase v nemocnicích i velitel VeV-VA brigádní generál Radek Hasala, který velmi oceňuje, že se ze své vůle rozhodli vyměnit rodinou vánoční atmosféru, pohodu i novoroční oslavy za pomoc druhým. Každý tak při této příležitosti obdržel nejen jeho poděkování, ale i Pamětní minci.

Zajímavostí je bezesporu i fakt, že někteří příslušníci své rotace odmítli a rozhodli se zůstat v nemocnicích pomáhat dále. Mezi nimi i praporčík Tomáš Doležel, příslušník Úseku kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků, který v současné době působí již třetí týdnem ve vyškovské nemocnici na infekčním oddělení č. 3 (v běžném necovidovém provozu neurologie), který k jeho netradičnímu poslání říká: „Děláme pouze svou práci a jsem rád, že mohu také pomoci. Smekám před personálem nemocnice Vyškov. Nepopsatelně si vážím celého týmu počínaje od paní kuchařek, uklízeček, sanitárních sester, zdravotních sestřiček až po staniční sestru a lékaře. Možná bychom se všichni mohli poučit o empatii, laskavosti, lidskosti a pracovitosti od výše jmenovaných. Vždy se našel prostor pro vlídné slovo, popřípadě vtip na odlehčení situace – prostě to, co bylo potřeba, aby to pomohlo pacientům. Nikdy jsem nezaslechl slova „ne“ a „nejde“. Děkuji tomuto týmu za neocenitelnou a pozitivní zkušenost.“

Tímto naše pomoc zdravotníkům v letošním roce však ještě nekončí. Do nemocnic totiž ještě vyrazí příslušníci Praporu zabezpečení Vyškov, a to 4 do VN Brno v pondělí 27.12. a 8 do FN u svaté Anny ve středu 29.12.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (23. December 2021)