Vánoční sbírka Vojenského fondu solidarity pro děti padlých vojáků

Vánoční sbírka Vojenského fondu solidarity pro děti padlých vojáků

Uskutečnila se prostřednictvím koupě vlčího máku za dobrovolnou částku, mimo jiné, také u Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově. Zde bylo výdejní místo vlčích máků zřízeno na Den veteránů, tedy 11. listopadu, a to u Stálého operačního dozorčího v kasárnách Dědice.

Byla zde umístěna i kasička, do které se podařilo nasbírat do 9. prosince, kdy byla sbírka ukončena, úctyhodných 6 203 Kč.

 

Velké díky patří všem těm, kteří do ní v posádce Vyškov přispěli.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA


Č. účtu 44665522/0800 VS 918 – to je Vojenský fond solidarity. Pomáhá vojákům a jejich blízkým, kteří se ocitli v tíživé situaci

Tento charitativní projekt staví na principu solidarity a dobrovolné finanční podpory od vojenských profesionálů a zaměstnanců resortu Ministerstva obrany. Jeho cílem je budovat Vojenský fond solidarity jako důvěryhodnou, stabilní a prospěšnou platformu pro vojáky, kteří se mohou ocitnout v nouzi, případně pro jejich rodiny. Ochota přispět finančním obnosem na sbírkový účet je pro nás cestou pomoci těm, kterým opravdu náleží. Je zároveň inspirací pro ty, kteří tak ještě neučinili.

Způsob přispění:

  • jednorázový finanční příspěvek
  • trvalý příkaz z Vašeho účtu - příspěvkem více než 1000 Kč ročně lze provést odečet od daňového základu
  • charitativní akce u jednotek
  • finanční sbírky v rámci prezentačních akcí AČR pro veřejnost

Na veřejnou sbírku č. účtu 44665522/0800, se samostatným VS 918 - Vojenský fond solidarity, mohou přispívat všichni, kterým není osud našich vojáků a kolegů lhostejný.

Ke komunikaci byla zřízena e-mailová adresa VFS: vojenskyfondsolidarity@gmail.com

Více na http://www.acr.army.cz

Vydal/a: 
Monika Nováková (22. December 2015)