Sbírka víček od PET lahví pro Dominiku Madalovou: Zapojte se s námi

Sbírka víček od PET lahví pro Dominiku Madalovou: Zapojte se s námi

Před více než rokem inicioval tehdejší náčelník Institutu rozvoje a doktrín a nynější náčelník štábu plk. Ing. Jaroslav Medek sběr víček z PET lahví pro Michalku Láníkovou a následně pro Dominiku Madalovou. V této iniciativě dále pokračují příslušníci Centra rozvoje a řízení přípravy, kteří i díky vám příslušníkům VeV – VA nashromáždili ke dni 1. prosinci 2015 už 110 kg víček.

Dne 2. prosince 2015 jsme je odvezli do sběrny v Brně a tento výtěžek byl poukázán na účet Dominiky Madalové. Jsme rádi, že vám není lhostejný osud této dnes již devatenáctileté mladé slečny, kterou tři dny před jejími šestnáctými narozeninami, při projížďce na kole, srazilo auto. Auto ji srazilo tak nešťastně, že zůstala od ramen dolů ochrnutá. Tato mladá slečna však nepřestala bojovat a je rozhodnutá, že jednoho dne bude opět chodit. K tomu však potřebuje různé rehabilitace, cvičební pomůcky a podobné věci, které bohužel nejsou placeny ze zdravotního pojištění. Pokud chcete přispět nejen víčky, můžete zaslat finanční příspěvek, číslo účtu je 2200406346/2010.

Více informací o Dominice se pak dozvíte na FB (http://facebook.com/dominika.madalova)

Pevně věříme, že i nadále nebudete lhostejní k osudu jiných a budete pokračovat ve sběru víček pro dobrou věc a i takto přispějete k lepšímu světu. Děkujeme všem, kteří do této sbírky přispívají!


Možnost sběru víček pro Dominiku

Pokud byste chtěli také Dominiku podpořit sbírkou víček, například ve školkách či školách, je možné ji poté předat na hlavním vchodě do kasáren Dědic. Příslušníci VeV-VA zajistí její odvoz do sběrny a předání výtěžku se jménem dárce Dominice Madalové.


Text: npor. Bc. Barbora JANÚŠKOVÁ
Foto: prap. David KRATOCHVÍL

Vydal/a: 
Monika Nováková (23. December 2015)