Dva týdny v CONAMS aneb Příprava do struktur NATO a EU

Dva týdny v CONAMS aneb Příprava do struktur NATO a EU

Ve dnech 23. ledna až 2. února 2023 proběhl u Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) Kurz pro přípravu osob ve strukturách NATO a EU (CONAMS).

Tohoto odborného kurzu se zúčastnilo 30 posluchačů v hodnostech od nadrotmistrů po podplukovníky napříč celou AČR, přičemž účast v něm je podmíněna předurčením na zahraniční pracoviště v rámci organizace NATO, nebo EU.

Kurz CONAMS, jehož garantem je major Zdeněk Vitásek, náčelník Úseku národní účelové přípravy do zahraničních operací a gestorem Ředitelství zahraničních aktivit (ŘeZA), zahájil velitel Velitelství výcviku-Vojenské akademie – brigádní generál Ladislav Rebilas, který se zároveň podělil o některé své zkušenosti z působení na zahraničním pracovišti.

„Získat znalosti a dovednosti potřebné k výkonu funkcí v mezinárodních štábech NATO a EU,“ vysvětluje cíle tohoto kurzu vedoucí starší lektorka Odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy, kapitánka Jitka Raclavská a doplňuje: „Jeho účastníci se tak během devíti dnů seznámili mimo jiné i s historií a tradicemi, organizační strukturou, úkoly a rozvojem Armády ČR, s jejím místem v rámci Integrovaného záchranného systému, s aktuálními mírovými operacemi i aktuální bezpečnostní situací doma i ve světě.“ Zároveň vysvětluje, že součástí programu byla i témata týkající se samotného vyslání na zahraniční pracoviště, např. finanční náležitosti, rodinné zabezpečení, diplomatický protokol apod. „Nechybělo přezkoušení z anglického jazyka pod hlavičkou Centra jazykové přípravy Univerzity obrany (CJP UO) Brno (s pobočkou ve Vyškově), či výměna zkušeností z práce na zahraničních pracovištích jak z národního zastoupení v Mons, tak příslušníka mezinárodního vojenského štábu v Ramstein,“ dodává v závěru kapitánka Raclavská.

Slavnostního předání certifikátů o absolvování kurzu se zúčastnil kromě velitele VeV-VA i ředitel Ředitelství zahraničních aktivit, plukovník gšt. Jan Husák.

Kurz CONAMS je ekvivalentem kurzu NATO Orientation Course, který probíhá v německém Oberammergau.


Text: kapitánka Monika Nováková s přispěním kpt. Jitky Raclavské
Foto: kapitánka Jitka Raclavská

Vydal/a: 
Monika Nováková (6. February 2023)