Šest desítek profesionálů na výchozí čáře nové kariéry

Šest desítek profesionálů na výchozí čáře nové kariéry

„Po třech covidových letech jste první posluchači prezenčního kurzu. Přeji Vám hodně štěstí a úspěchu ve studiu.“ Těmito slovy v pondělí 6. 2. 2023 zahájil náčelník Centra kariérové přípravy nižších důstojníků podplukovník Josef Střítecký čtyřměsíční Základní důstojnický kurz.

Jedná se o kariérový kurz, který je stanoven pro vojáky z povolání, kteří budou jmenováni do důstojnické hodnosti. Jeho nynějších 60 posluchačů bylo vybráno ze všech vojenských oborů, odborností a specializací napříč Armádou České republiky ke jmenování do vojenské hodnosti poručík a nadporučík.

„Role důstojníka se v Armádě České republiky velice rychle vyvíjí a je na vás, jestli se vydáte cestou velitelskou, štábní nebo jako specialisté v odbornosti. Najdete u sebe silné i slabé stánky, ale tento kurz je příležitost se osobně rozvíjet, poznávat sami sebe, ale i poznávat nové kolegy,“ zmínil ve svém proslovu velitel Velitelství výcviku-Vojenské akademie brigádní generál Ladislav Rebilas, přičemž posluchačům pogratuloval, že byli vybráni do kurzu, který bude pro jejich budoucí kariéru velkým přínosem.

Cílem tohoto kurzu je připravit posluchače, budoucího nižšího důstojníka, pro výkon služby v důstojnickém sboru a poskytnout mu široké penzum vědomostí, dovedností a návyků k zvládnutí nelehké životní a kariérní změny. Jeho nedílnou součástí budou úkoly do seminářů, závěrečné skupinové práce a testy z jednotlivých bloků předmětů, které se postaví jako jedny z překážek před získáním certifikátu absolventa.

Kurz bude ukončen závěrečnou ústní zkouškou, ve které posluchači zúročí svoji práci v kariérním kurzu a prokáží schopnost stát se důstojníkem Armády České republiky. Zatím jsou však naši posluchači na výchozí čáře.


Text a foto: kapitán Radek Švehla, Centrum kariérové přípravy nižších důstojníků VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (7. February 2023)