Příprava vedoucích praporčíků

Příprava vedoucích praporčíků

Dalších deset příslušníků praporčického sboru úspěšně ukončilo kurz Příprava vedoucích praporčíků, orientovaný na rozvoj dovedností ve vedení lidí a komunikačních kompetencí.

Vybraní zástupci praporčického sboru společně s kolegy z Aktivní zálohy OS ČR (AZ) se v týdnu od 13. února do 17. února 2023 u Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) zdokonalovali v teoretických znalostech zaměřených na vedení, rozvoj a hodnocení podřízených.

„Praktická stránka kurzu prověřila schopnosti prezentace a obhajoby vlastních návrhů opatření ke stabilizaci personální situace u svých rot,“ vysvětluje instruktor Praporčické školy nadpraporčík Martin Remeš a zdůrazňuje, že nejvyšší devizou účasti v kurzu byla vzájemná výměna zkušeností mezi vedoucími praporčíky. „Během kurzu posluchači také řešili rozdíly v práci vedoucího praporčíka pravidelného útvaru AČR a u jednotek AZ, které vycházejí ze specifik výkonu služby AZ, definované zákonem o AZ,“ doplňuje nadpraporčík Remeš a v závěru zmiňuje, že mezi posluchače zavítal také velitel VeV-VA brigádní generál Ladislav Rebilas, který s nimi diskutoval aktuální problémy poddůstojnického sboru.

Absolventi tohoto kurzu díky nově získaným znalostem mohou úspěšně podporovat velitele roty v oblasti přípravy a rozvoje poddůstojnického a praporčického sboru.


Text: kpt. Monika Nováková, nprap. Martin Remeš
Foto: archiv Praporčické školy

Vydal/a: 
Monika Nováková (24. February 2023)