Kvalitně pripravení lidé jsou to nejcennější, čím každá organizace disponuje

Kvalitně pripravení lidé jsou to nejcennější, čím každá organizace disponuje

A právě příprava personálu rezortu Ministerstva obrany se v minulém týdnu stala předmětem dvoudenní konference, kterou opět po roce uspořádala ve Vyškově zdejší vojenská akademie.

„Cílem konference, nad níž záštitu převzali náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Josef Bečvář a velitel Velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV – VA) plukovník gšt. Josef Kopecký, bylo prohloubit informace o potřebách přípravy armádního personálu,“ vysvětluje garant konference plukovník Jaroslav Medek, náčelník štábu VeV – VA, tedy největšího centra přípravy personálu rezortu MO.

Nad přípravou armádního personálu tak diskutovali ve Vyškově za účasti odborné veřejnosti z řad armády, ale i jiných rezortů, například ředitel Sekce rozvoje a plánování schopností MO brigádní generál Pavel Adam, ředitel Sekce podpory MO brigádní generál Jaromír Zůna, rektor Univerzity obrany Brno brigádní generál Bohuslav Přikryl či vrchní praporčík AČR štábní nadpraporčík Petr Seifert. A stranou nezůstala ani výměna zkušeností s Policií České republiky a naše vzájemná spolupráce, či možnosti zapojení firem při vyvíjení a dodávání produktů pro výcvik příslušníků ozbrojených sil, jako jsou SAAB Czech s.r.o. či VR Group a.s.

Konference zahrnovala takovou tematiku, jako jsou odborné požadavky na jednotlivá služební místa, spolupráce VeV – VA s ostatními subjekty, jako je Univerzita obrany Brno, Vojenská střední a vyšší odborná škola MO Moravská Třebová, ČVUT Praha, či možnosti zapojení Rezortu MO do Národní soustavy povolání (NSP) a Národní soustavy kvalifikací, nebo požadavky na schopnosti AČR a implementace koncepce výstavby AČR do přípravy personálu AČR. To vše pak bylo diskutováno v rámci druhého jednacího dne již v jednotlivých odborných sekcích, pracovních skupinách, tedy v rámci přípravy odborností pozemních sil, vzdušných sil, odborností logistických služeb a přípravy do zahraničních operací. Součástí konference pak byly také prezentace pozvaných firem a ukázky výcviku a učebně výcvikové základny v posádce Vyškov.

„Příprava personálu patří k nejsložitějším z toho, co každá organizace musí provádět,“ zmínil při této příležitosti velitel vyškovské akademie plukovník Kopecký a dodal, že ve Vyškově se uskutečňuje již dlouhodobě a má zde silné tradice. „Právě v letošním roce oslavíme 20 let od vzniku Vojenské akademie a rovněž 80 let od vzniku Posádky Vyškov,“ přičemž zdůraznil nejdůležitější části současného poslání vyškovských, jako je příprava rekrutů AČR, nových příslušníků Aktivní zálohy, příprava do zahraničních operací, včetně velmi důležitého výcviku armádních řidičů a rovněž kariérové vzdělávání. A plány a směřování vyškovských v rámci dalšího rozvoje přípravy personálu? „Kromě nového konceptu kariérového vzdělávání nižších důstojníků, včetně záměru vytvoření Praporčické školy, je to také například projekt s ambicemi propojení Centra simulačních a trenažérových technologií s jinými obdobnými středisky NATO, pro možnost vyšší přípravy štábů, a čím dál častěji se také hovoří o Vyškovu jako o možném integrovaném výcvikovém centru,“ vysvětlil plukovník Kopecký.


Tematika konference

Požadavky na přípravu vojenských profesionálů; systém přípravy personálu pro potřeby profesionálních OS; způsoby naplňování kvalifikačních předpokladů a kvalifikačních požadavků; role rekrutace v systému přípravy personálu; specifikace znalostí, dovedností a způsobilostí důstojníků, praporčíků a poddůstojníků a jejich význam pro plánování a organizaci přípravy; způsoby zabezpečení kvalifikovaného personálu na místa instruktorů, lektorů a učitelů; klíčové kompetence instruktorů, lektorů a učitelů a jejich další rozvoj; požadavky na přípravu personálu v budoucím bezpečnostním prostředí; trendy vývoje požadavků na vojenskou výchovu, vzdělávání a výcvik; celoživotní příprava (výchova, vzdělávání a výcvik) – potřeby, požadavky, struktura a obsah; zvyšování jazykových schopností na pozadí vývoje ve společnosti; evropský kvalifikační rámec a jeho aplikace v oblasti přípravy personálu OS, návaznost přípravy personálu ReMO na Národní soustavu kvalifikací a Národní soustavu povolání. Příprava personálu pro komplexní působení v zahraničních operacích a misích, pro řešení krizových situacích na teritoriu ČR, v rámci Aliance, EU a OSN; internacionalizace přípravy personálu; možnosti a perspektivy mezirezortní a mezinárodní spolupráce při přípravě personálu profesionálních OS; trendy v přípravě personálu v obranných a bezpečnostních složkách.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA
Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (14. March 2016)