Cvičení Shield 1/2016

Cvičení Shield 1/2016

Ve dnech 29.2.–4.3.2016 proběhlo ve vojenském výcvikovém prostoru Březina u Vyškova Certifikační cvičení 6. strážní roty Bagrám Air Field. Úkolem cvičení bylo prověřit připravenost jednotky k nasazení v zahraniční operaci Resolute Support v Afghánistánu, jejímž úkolem bude ochrana letecké základny Bagrám, která patří k nejdůležitějším koaličním základnám v Afghánistánu.

Jednalo se o poslední cvičení, kterým příslušníci kontingentu prošli v rámci půlroční intenzivní přípravy. Jádro 6. strážní roty tvoří příslušníci 43. výsadkového praporu z Chrudimi, které je doplněno o vojáky z dalších útvarů AČR. Velitelem roty je kapitán Marek Štěpánek.

Vojenský výcvikový prostor Březina na pět dní představoval prostor operace, ve kterém se podle připravených scénářů prověřovala činnost patrolovacích čet. Jednotky se v terénu dostávaly do kontaktu s povstalci, hlásily nálezy nástražných výbušných zařízení, shromažďovaly informace od místních lidí, prováděly ochranu VIP osob. V případě zranění ošetřovali své kolegy vojáci, kteří prošli speciálním zdravotním kurzem taktického polního ošetření.

Čeští vojáci v terénu spolupracovali s „místními“ složkami – s Afghánskou národní armádou a policií. Součástí každé patroly byl také tlumočník a v některých případech i vojáci-specialisté, kteří se soustředili na spolupráci s místním obyvatelstvem, např. při vládních projektech. Většina připravených incidentů vycházela ze skutečných konfliktů z poslední doby. Vojáci si však vyzkoušeli i poměrně ojedinělou událost, při které byla rozehraná situace havarovaného vrtulníku přepravujícího personalistku a logistu na školení do Kábulu. Po havárii, následném napadení a úniku před nepřítelem se obě osoby dostaly do odloučení a bylo třeba provést záchrannou akci. I tento úkol cvičící jednotka výborně zvládla.

Celé cvičení bylo náročné na odbornost a secvičenost vojáků při řešení běžných i mimořádných situací během pravidelných patrol. Náročnost zvyšoval velký počet incidentů, které byly často připraveny na několik patrolujících čet zároveň, dále nečekané výjezdy uprostřed noci, spánkový deficit a změny operačního plánu.

Hodnotitelé a rozhodčí byli příslušníci 4. strážní roty ze 42. mechanizovaného praporu a Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově, řídícím cvičení byl plukovník v záloze Karel Klinovský. Hodnotili vzájemnou sladěnost mezi vojáky, jejich velením a štábem, který měl nepřetržitou službu na taktickém operačním centru. Při každodenním večerním shrnutí se rozhodčí vyjadřovali ke kladům a nedostatkům při řešení jednotlivých bojových situací a dávali doporučení ze své zkušenosti předminulé strážní roty.

„Naše jednotka se šest měsíců svědomitě připravovala na všechny druhy situací, které nás mohou potkat. Cvičení bylo náročné, jsme unavení, ale osobně jsem s připraveností a výsledky cvičení spokojen,“ řekl kapitán Marek Štěpánek.

Přejeme cvičící jednotce, aby v prostoru odpovědnosti, který jí bude svěřen, splnila svůj úkol na vysoké úrovni a především, aby se všichni vojáci ze zahraničí v pořádku vrátili.


Text: nadporučice Gabriela Horáková, kaplanka VeV – VA
a tisková a informační důstojnice 6.SR BAF
Foto: Daniel Hlaváč

Vydal/a: 
Monika Nováková (14. March 2016)