Vyškovští připravují pro armádu další stovky nových profesionálů

Vyškovští připravují pro armádu další stovky nových profesionálů

Letošní první adepti vojenského řemesla právě dokončili tříměsíční kurz základní přípravy u Velitelství výcviku – Vojenské akademie. Po jeho úspěšném zvládnutí tak armádu posílily další více než čtyři stovky nových profesionálů.

„Před třemi měsíci stáli na samotném počátku nové kariéry, ale o tom, zda jsou schopni stát se vojenskými profesionály, rozhoduje především přístup k plnění úkolů, morálně volní vlastnosti a také výsledky v základní přípravě,“ vysvětluje zástupce velitele VeV – VA plukovník Rudolf Honzák a dodává: „Ne všichni ti, kteří zde stáli ve tvaru jednotek na začátku 4. ledna, splnili stanovená kritéria. Někteří museli odstoupit ze zdravotních, jiní z osobních důvodů a část byla nucena ukončit základní přípravu, protože neprošla fázovými testy. To svědčí na jedné straně o náročnosti výcviku, ale na straně druhé také o velmi silné motivaci každého z těch, kteří svůj sen dotáhli až do zdárného konce a hrdě a se ctí usedli mezi slavnostně vyřazované absolventy.“

„Absolvování základní přípravy je však jen první etapou náročného vojenského života, proměnou civilisty ve vojáka schopného přežít na bojišti. A to, co se zde nováčci pod vedením zkušených armádních instruktorů převážně Centra základní přípravy naučili, je jen základem, na který budou muset dále navazovat. Vojenské řemeslo je typické tím, že vyžaduje neustálou přípravu, reagující na to, jak se vše vyvíjí, mění, na nové trendy, úkoly. Nováčci tedy musí být připraveni své profesní schopnosti dále rozvíjet, pracovat na sobě i individuálně, a to nejen ve fyzické přípravě, ale například i ve znalostech angličtiny,“ vysvětluje plukovník Honzák.

Úspěšní nováčci se rozjeli ke svým útvarům a zařízením napříč celou AČR, kde každého z nich čeká určité poslání v rámci své vojenské odbornosti. Obětavost, odpovědnost, odvaha, smysl pro povinnost a čest. To vše však mají společné. A jsou tu další, kteří by se rádi připojili. Více než 600 z nich se o to bude pokoušet ve Vyškově již od 1. dubna.

Rok 2016 přinesl do kurzů základní přípravy řadu novinek. Kromě vysokých počtů rekrutů ve všech nástupních termínech také vyšší počty instruktorů, a dále například výcvik s útočnou puškou CZ 805 BREN, která nahradila doposud používaný Samopal vz. 58, či modernější výstroj v podobě nosných modulárních systémů, která je praktičtější a komfortnější při plnění bojových úkolů.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA
Foto: Vladimír Bezděk, VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (29. March 2016)