98. výročí samostatného československého státu: Slavnostní nástup VeV-VA

98. výročí samostatného československého státu: Slavnostní nástup VeV-VA

Ve čtvrtek 27. října 2016 se uskutečnil v prostoru nástupiště kasáren Dědice slavnostní nástup příslušníků Velitelství výcviku – Vojenské akademie u příležitosti 98. výročí vzniku samostatného československého státu.

 

Součástí programu za účasti místostarosty města Vyškova Břetislava Usnula, velitele BMATT CZ plukovníka Davida Catmura a dalších hostů, bylo přečtení Rozkazu ministra obrany k tomuto výročí a také dekorování vybraných příslušníků vojenskými vyznamenáními, a to medailemi ministra obrany České republiky Za službu v ozbrojených silách ČR a Pamětním odznakem a mincí velitele Velitelství výcviku – Vojenské akademie. Příslušníky VeV-VA dekoroval zástupce velitele VeV-VA plukovník gšt. Petr Procházka, který v závěru zmínil, že pro VeV-VA jsou letošní oslavy zvláště významné, neboť právě při jejich příležitosti, v den samotného státního svátku 28. října, bude jmenován do první generálské hodnosti velitel VeV-VA plukovník gšt. Josef Kopecký. Velitelství výcviku – Vojenská akademie tak bude téměř po roce opět pod velením  generála, stejně jako je tomu i u Velitelství pozemních sil a Velitelství vzdušných sil.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA
Foto: Vladimír Bezděk, CKIT VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (3. November 2016)