Oslavy Dne válečných veteránů v posádce Vyškov

Oslavy Dne válečných veteránů v posádce Vyškov

V pátek 11. listopadu 2016 se slavil Den válečných veteránů i v posádce Vyškov. Oslavy odstartovalo slavnostní shromáždění v aule kasáren Dědice, kterého se účastnil i místostarosta města Vyškova Břetislav Usnul a další hosté z řad posádkových subjektů, České a Slovenské Obce Dělostřelecké a Klubu vojenských důchodců.

V rámci shromáždění zaznělo poselství ministra obrany Martina Stropnického k tomuto významnému dni, ke kterému poté velitel posádky a Velitelství výcviku – Vojenské akademie mimo jiné zmínil: „Jsem rád, že i mezi námi, je celá řada novodobých veteránů, kteří mají za sebou působení a tedy získání cenných profesních i životních zkušeností v zahraničních operacích, ať už to bylo na Balkáně, v Asii či v Africe. Rád bych zde zdůraznil, že nároky na naši schopnost bránit suverenitu, svobodu a demokracii se nemenší, ba naopak. Jsme součástí Severoatlantické aliance a z toho vyplývají povinnosti, jimiž jsou všichni spojenci vázáni při plnění úkolů v zahraničních operacích. Na tom má svůj velmi významný podíl také Velitelství výcviku – Vojenská akademie, které se přímo podílí na výcviku nejen českých, ale i zahraničních příslušníků a celých jednotek pro jejich nasazení do zahraničních operací a aliančních struktur. Za zmínku stojí například náročná odborná příprava a organizace celkem šesti odborně taktických, certifikačních cvičení, která připravují a prověřují naše jednotky před nasazením do zahraničních operací. Je to jedna z našich priorit v rámci široké působnosti Velitelství výcviku – Vojenské akademie. Dámy a pánové, ve svém projevu bych rád vyjádřil úctu a poděkování vojákům, veteránům a všem, jimž věrnost vlasti, obrana svobody a demokracie byla a je nejvyšší hodnotou a celoživotní přísahou. Chci vám všem při dnešní slavnostní příležitosti poděkovat za vše, co jste vykonali a nadále svojí náročnou prací děláte. Jako příslušníci Velitelství výcviku – Vojenské akademie a Armády České republiky máte nelehké poslání a já očekávám, že i nadále budete těmi, kteří svoji profesionalitou a odhodláním zajišťují vysoký kredit našeho velitelství v očích nejen české, ale i zahraniční veřejnosti. Dámy a pánové, naše klopy zdobí tradičně v tyto dny květy vlčího máku. A jsem potěšen, že je to pro vás letos nejen symbol projevu úcty k válečným veteránům, ale i symbol vojenské solidarity, kterou jste projevili svoji účastí na dobrovolné sbírce vojenského fondu solidarity, pořádané při příležitosti oslav Dne válečných veteránů. Také za to vám všem děkuji“.  A k poděkování nejen veteránům, ale všem příslušníkům vyškovské posádky mířila také slova pana místostarosty Břetislava Usnula, který vyzdvihl ve své zdravici mimo jiné i vynikající spolupráci vyškovských příslušníků s městem, konkrétně pak na společných letošních oslavách v září, které se setkaly s obrovským ohlasem u veřejnosti.   

 

K oslavám Dne válečných veteránů přímo ve vyškovských kasárnách pak patřila symbolická minuta ticha k uctění památky všech válečných veteránů, kteří již nejsou mezi námi a také přímluva kaplana vyškovského velitelství majora Josefa Konečného s položením kytice u pamětní desky zahynulých příslušníků Vojenské akademie, setkání velitele a hostů s veterány a v závěru také bohoslužba za válečné veterány, vedená v kapli kasáren Dědice k uctění památky všech obětí válek.

 

Přesně v 11 hodin pak zástupci posádky Vyškov uctili památku padlých hrdinů a obětí válek svoji účastí na pietních aktech na teritoriu Vyškova a okolí, včetně položení kytice u památníku Vojáci vojákům na starém hřbitově ve Vyškově.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA
Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (21. November 2016)