Meziresortní spolupráce s Policí ČR: Účast vyškovských instruktorů na integrovaných výcvicích

Meziresortní spolupráce s Policí ČR: Účast vyškovských instruktorů na integrovaných výcvicích

Instruktoři Úseku Komando vyškovského Velitelství výcviku – Vojenské akademie se i v letošním roce, mimo jiné, účastní na výcviku Policie České republiky.

Jednou z možností, jak si získat cenné vzájemné zkušenosti, byla například možnost jejich účasti na letním integrovaném výcviku instruktorů služební přípravy v taktické a střelecké přípravě. Ten se odehrával ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá.

„Cílem tohoto výcviku je zvyšování odborné kvalifikace instruktorů služební přípravy“, vysvětluje za vyškovské instruktory praporčík Jiří Hušek a doplňuje: „Konkrétně se jednalo o komplexní takticko - střelecké cvičení instruktorů služební přípravy se zaměřením na krátké i dlouhé zbraně a nové trendy ve střelecké přípravě, přičemž zařazena byla i krizová komunikace, zdravotnická příprava v návaznosti na výkon služby, práce ve výškách nad volnou hloubkou- trenažér JAKUB, či záchrana na vodě.“

Integrovaného výcviku se účastnili instruktoři služební přípravy Odboru služební přípravy Krajského ředitelství (KŘ) policie Olomouckého kraje a Územních odborů KŘ, instruktoři služební přípravy Školního policejního střediska Brno, instruktoři Komando VeV-VA, policisté Oddělení mobilního zásahu ICP Praha Ruzyně a policisté Odboru služby pořádkové policie Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.

 

Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Archiv PČR  

Vydal/a: 
Monika Nováková (23. November 2016)