Průmyslové dny ve Vyškově představily rezortu lehká obrněná vozidla

Průmyslové dny ve Vyškově představily rezortu lehká obrněná vozidla

Ministr obrany Martin Stropnický, náčelník Generálního štábu Armády České republiky armádní generál Josef Bečvář a řada významných hostů se zúčastnili na polygonu ve Vyškově Průmyslových dnů s praktickým porovnáním technických vlastností vozidel.

Prezentace konaná pod záštitou Ministerstva obrany a Armády České republiky měla za cíl transparentně prozkoumat trh a jeho možnosti v podobě aktuální nabídky terénních a lehkých obrněných vozidel, tedy techniky, která by v budoucnu mohla nahradit nyní používanou a zastarávající techniku.

„Plánujeme obměnu terénních vozidel pro příští roky. Průmyslové dny ve Vyškově nám udělaly obrázek o současné nabídce na trhu. Některé vozidla jsou i několik desítek let stará a proto transparentní průzkum trhu je na místě," uvedl ministr obrany Martin Stropnický. Jemu, i dalším významným hostům, bylo prezentováno dvacet různých značek a více než padesát modifikací, včetně vozů kategorie LOV, tedy lehkých obrněných vozů. Jeden z modelů, vůz NIMR AJBAN 440A, se bude vyrábět i ve spolupráci se státním podnikem VOP CZ, přičemž v současné době výrobce předpokládá vyrobit více než tisíc vozidel v příštích třech až pěti letech, což překračuje hodnotu 500 milionů amerických dolarů.

Generál Bečvář při prohlídce uvedl potřebu modernizace, která je zakotvena i v Koncepci výstavby Armády České republiky. „Vozidla, která budeme obměňovat, lze rozdělit na dvě kategorie, tedy do pěti tun a nad pět tun. Chceme, aby vozidla v první kategorii byla univerzálnější, bez výrazných bojových prvků, v druhém případě s možností dodatečné balistické ochrany či lafetace. Vše se uvidí na základě technických parametrů, které budou dostupné, nicméně bavíme se o roku 2020," uvedl generál.

Terénních vozidel s hmotností do čtyř tun má AČR necelých 1 500, zejména vozidla Land Rover, kterých má armáda 740, z toho 79 ve verzi Kajman, a UAZ v počtu 630 kusů. V kategorii LOV (7–9 tun) disponují vojáci především vozy Iveco v počtu 115 kusů, dále jsou zastoupeny ostatní značky o celkovém počtu 115 kusů.

Autor a foto: Michal Voska, OK MO, www.army.cz


  • Průmyslové dny probíhaly pod pořadatelstvím Sekce průmyslového rozvoje a řízení organizací MO a ve spoluorganizaci Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov ve dnech 27.–28. února, a to prezentací firem nejprve v areálu kasáren Dědice a poté ve Vojenském výcvikovém prostoru Březina.
  • První den byla všechna vozidla připravena na statické ukázce na nástupišti kasáren Dědice a všechny přihlášené společnosti představily svá nabízená řešení formou prezentací pro zástupce AČR a MO. Statickou ukázku si zde mohli prohlédnout i příslušníci v posádce Vyškov.
  • Druhý den se prezentace firem a jejich vozů odehrála již jako veřejná, a to na řidičském cvičišti bojových vozidel, včetně předváděcích jízd. Této prezentace se účastnil ministr obrany Martin Stropnický s doprovodem, náčelník Generálního štábu s doprovodem, zástupci všech složek AČR a také 22 akreditovaných zástupců médií.
  • Na akci se prezentovalo 12 společností, které představily 20 různých značek vozidel ve více než 50 odlišných modifikací. Zastoupeni byli tak například GDELS, Jeep, Mercedes Benz, Toyota, Dacia, Renault, SVOS, VOP CZ, VW nebo Škoda.
  • Za Velitelství výcviku – Vojenskou akademii měli na akci největší podíl příslušníci Centra rozvoje a řízení přípravy (celková příprava a organizace), Centra dopravní výchovy (příprava cvičiště, instruktoři, řízení předváděcích jízd, regulace), dále příslušníci Úseku Komando (testování vozidel v taktické ústroji se zbraněmi) a nelze opomenout spolupráci Praporu zabezpečení Vyškov, VP Olomouc, VLRZ či 153. ženijního praporu Olomouc. Všem patří poděkování.

Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA


Vydal/a: 
Monika Nováková (2. March 2017)