Základní výcvik nováčků umocnila slavnostní vojenská přísaha

Základní výcvik nováčků umocnila slavnostní vojenská přísaha

Výborná fyzická kondice, ale i psychická odolnost, smysl pro povinnost, pevná vůle, odhodlání. O kariéru vojáka z povolání právě usiluje v kurzu základní přípravy u Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově 270 rekrutů.

Ti, po svých pěti týdnech v „zeleném“, složili ve čtvrtek 5. února 2015, za účasti místopředsedy Senátu Poslanecké sněmovny ČR Ivo Bárka, zástupce náčelníka Generálního štábu AČR – Inspektora AČR generálmajora Jaroslava Kociána a dalších významných hostů, slavnostní vojenskou přísahu.

Její význam v rámci nejvýznamnějšího slavnostního aktu na začátku kariéry každého vojáka, objasnil nejprve velitel vyškovské akademie brigádní generál Ján Kožiak, na kterého ve stejném duchu poté navázal i generálmajor Kocián, přičemž oba ve svých vystoupeních ocenili zejména fakt, že noví příslušníci Armády České republiky tak složili slib, kterým se dobrovolně rozhodují sloužit rodné zemi a veřejně přijímají všechny z toho plynoucí závazky. „Vojenská přísaha znamená ztotožnění vojáka se zájmy a osudy národa, armády a útvaru, pevné spojení s ostatními příslušníky jednotky i s jejím velitelem,“ zaznělo zaplněným nástupištěm před zraky stovek nejbližších, kteří přísahající vojáky přijeli podpořit ze všech možných koutů naší republiky.

„Vojenská služba je celou svou podstatou služba vlasti, historicky vychází z našeho národního vývoje, z humanistických ideálů a demokratických cílů a právě spojením s přísahou je profese vojáka z povolání výjimečná. Není to práce pro každého…je to poslání,“ zmínil mimo jiné generálmajor Kocián.

Základní podmínkou pro odstartování kariéry vojenského profesionála je však absolvování celého kurzu základní přípravy. Tedy složením vojenské přísahy zatím tito noví vojáci a čtyři vojákyně vyhráno rozhodně nemají. Stále jsou v tzv. zkušební době, přičemž je čekají ještě další necelé 2 měsíce náročného základního výcviku v zimních podmínkách, při kterém budou muset prokázat, že jsou to právě oni, kdo zvládnou plnit tak náročné poslání.

A k tomu směřovala i další slova generálmajora Kociána, kterými zdůraznil, že současná doba klade na nové adepty vojenské profese, stále větší nároky. Nejde jen o dodržování základních vojenských předpisů, ale neméně důležité je, že musí ovládat patřičné vojenské vědomosti a dovednosti, prokázat značnou míru fyzické a psychické odolnosti a v neposlední řadě disponovat takovými morálně-volními vlastnostmi jako je smysl pro odpovědnost, uvědomělá kázeň a sebekázeň, ale i odvaha, rozhodnost, poctivé a čestné jednání.

Základní výcvik bude vrcholit koncem měsíce března několikadenním komplexním polním výcvikem s prvky přežití v náročných klimatických podmínkách, ve kterém vše co bylo řečeno noví profesionálové zúročí.

Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA
Foto: Hana Jurčová, kapitánka Monika Nováková

Vydal/a: 
Monika Nováková (5. February 2015)