Poddůstojnický kurz úspěšně dokončili všichni posluchači

Poddůstojnický kurz úspěšně dokončili všichni posluchači

V pátek 10. března 2017 se uskutečnilo v prostorách Společenského sálu kasáren Dědice slavnostní vyřazení úspěšných absolventů poddůstojnického kurzu.

Za přítomnosti zástupce velitele VeV – VA, vrchního praporčíka VeV – VA, náčelníka Odboru profesní přípravy a také hostů z řad vrchních praporčíků, převzalo 59 úspěšných posluchačů certifikát s bronzovým odznakem absolventa poddůstojnického kurzu. Nejlepším absolventem kurzu byl vyhlášen desátník Martin Rygel ze 74. lehkého motorizovaného praporu Bučovice, který převzal z rukou zástupce velitele VeV – VA plukovníka Petra Procházky pamětní dýku.

„Jsem přesvědčen, že získané teoretické znalosti posluchači využijí nejen v rámci běžného vojenského života v mateřských posádkách, ale i při nasazení v zahraničních operacích, povodních, či během spolupráce s Policií České republiky. Poddůstojník je právě ten, který zadaný úkol provádí, a proto je jeho role klíčová. Záleží na něm úspěch, či neúspěch celé operace,“ zdůraznil důležitou roli poddůstojníka náčelník Úseku kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků štábní praporčík Vladimír Blažek.

„Správné splnění rozkazů vašich velitelů není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Budete se muset rozhodovat v nebezpečných nebo komplikovaných situacích a umět přijmout taková rozhodnutí, která budou efektivní a budou přímo ovlivňovat váš kolektiv,“ dodal náčelník kurzu nadpraporčík Přemysl Melichárek.

Cílem poddůstojnického kurzu bylo během devíti týdnů připravit vybrané poddůstojníky na výkon služby ve služebním zařazení s vojenskou hodností četař až rotný pro práci nejnižších velitelů a instruktorů s primární odpovědností za vedení mužstva a poddůstojníků na základních funkcích. Důraz byl kladen na pochopení základní podstaty, významu a místa vojenské profese ve společnosti, pochopení historického vývoje vojenství, vedení lidí, vojenskou etiku a dosažení základních kompetencí pro přímé velení a řízení.


Text: praporčík Adam Kopecký, Foto: Úsek kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků

 

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (14. March 2017)