Důstojníci z Kurzu nižších důstojníků ukončili první předmět

Důstojníci z Kurzu nižších důstojníků ukončili první předmět

„Dva náročné měsíce jsou pryč, ale uteklo to jako voda,“ to je nejběžnější verdikt posluchačů kurzu nižších důstojníků při hodnocení doby strávené u VeV – VA.

Ve dnech 28. 2. a 8. 3. 2017 byl přezkoušením završen první předmět kurzu „Vojenské umění a profesní příprava“. Konečné výsledky přezkoušení byly více než dobré. Cílem tohoto bloku bylo dosáhnout u posluchačů prohloubení teoretických znalostí o vojenské profesi. V rámci tohoto bloku posluchači kurzu postupně absolvovali přednášky, semináře a cvičení zaměřené na vedení bojové činnosti, velení a řízení a oblasti zabezpečení na stupni rota a prapor, dále byli zasvěceni do tajů válečného umění a vojenských dějin.

„Nejběžnějším dnem v tomto kurzu je 8 hodin intenzivního vyučování, které probíhá zpravidla na učebnách. K odborně náročnějším předmětům patří plánování operací na stupni prapor. Znát plánovací postupy, vytvořit Bojový rozkaz, znát celý soubor vojenských situačních značek, pochopit systém hlášení a vedení pracovní mapy není nic jednoduchého,“ poznamenal jeden z účastníků kurzu.

Ve zbývajících sedmi týdnech kurzu budou posluchači absolvovat předměty: Leadership a vojenská etika a Základy bezpečnostních studií.

Vyvrcholením přípravy v kurzu nižších důstojníků bude cvičení s počítačovou podporou na CSTT v Brně k prověření schopností studentů v plánování a vedení boje na stupni prapor.


Text a foto: kapitán Lubomír GOLA, vedoucí starší lektor Úseku kariérové přípravy nižších důstojníků

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (14. March 2017)