Vyšší praporčický kurz zahájen

Vyšší praporčický kurz zahájen

Dne 13. března 2017 byl u Velitelství výcviku - Vojenské akademie ve Vyškově zahájen Vyšší praporčický kurz. Tento kurz je po absolvování poddůstojnického a základního praporčického kurzu vrchol kariérového vzdělávání „stříbrného sboru“ v rámci AČR. Od roku 2017 působí na půdě Vojenské akademie Úsek kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků, který tento kurz zabezpečuje.

Vojáky čeká 13 týdnů intenzivní výuky. Cílem kurzu je připravit posluchače na výkon služby na služebních místech se stanovenou hodností nadpraporčík a štábní praporčík, tedy pracovníků štábů agentur a GŠ, vrchních praporčíků, hlavních instruktorů a vrchního praporčíka AČR. „Během kurzu bude kladen důraz na pochopení operačního významu způsobů vedení vojenských operací, systému velení a řízení jednotkám, na znalost základních plánovacích a rozhodovacích procesů a na dosažení orientace v základní problematice mezinárodní bezpečnosti a mezinárodních vztahů,“ vysvětluje náčelník kurzu nadpraporčík Pavel Bodrogi.

Zahájení Vyššího praporčického kurzu proběhlo za účasti představitelů Národní gardy státu Nebraska a také vrchního praporčíka AČR štábního praporčíka Petra Seiferta. Ten vyzdvihnul důležitost tohoto kurzu slovy: „Obsah je koncipován tak, abyste získali potřebné teoretické znalosti pro práci na velitelstvích, štábech agentur nebo pozicích vrchních praporčíků a byli tak připraveni na úzkou a plnohodnotnou spolupráci s vašimi kolegy z řad vyšších důstojníků.“

Na realizaci Vyššího praporčického kurzu se spolupodílí externí lektoři z řad vrchních praporčíků, lektorů Univerzity obrany a dalších specialistů z útvarů a zařízení AČR.


Text a foto: praporčík Adam Kopecký, Úsek kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (14. March 2017)