Noví instruktoři přípravy řidičů míří k útvarům

Noví instruktoři přípravy řidičů míří k útvarům

Na konci února proběhlo slavnostní vyřazení posluchačů, kteří úspěšně absolvovali kurz Instruktor přípravy řidičů, organizovaný u Centra dopravní výchovy. Jedná se o jeden ze dvou kurzů CDV, který je primárně zaměřený na „výrobu“ učitelů, v tomto případě učitelů (instruktorů) řidičů vozidel ozbrojených sil, a to jak zabezpečovacích, tak i bojových vozidel. Nabyté vědomosti absolventi uplatní i v oblasti odborné přípravy řidičů AČR u útvarů. Tento kurz nahrazuje dříve nabízený kurz učitel řidičů bojových vozidel a jeho náplň je nově doplněna právě o oblast zabezpečovacích vozidel.

Už samotný výběr posluchačů do kurzu probíhal v „ostrém“ tempu. Vybraní adepti z jednotlivých útvarů byli v lednu 2017 pozvaní na výběrové řízení, kde v průběhu dvou dnů museli prokázat jak teoretické znalosti (test ze znalostí provozu vozidel ozbrojených sil, test ze zákona č. 361/2000 Sb. a ústní přezkoušení ze znalosti konstrukce vozidel), tak i praktické zkušenosti s řízením zabezpečovacích, případně bojových vozidel (dle skupin OŘVOS každého posluchače). O náročnosti výběrového řízení svědčí i fakt, že z celkem 18 přihlášených adeptů uspělo pouze 13 posluchačů. Ti byli následně rozděleni do dvou turnusů kurzu.

První turnus kurzu roku 2017 připadl právě na mrazivý únor. Celkově třítýdenní kurz, do kterého nastoupilo 6 vojáků z povolání (z nichž byl jeden příslušníkem CDV), zahájili posluchači teoretickou výukou na učebně. Instruktor nrtm. David Dubský spolu s dalšími kolegy z CDV postupně seznamovali budoucí „instruktory“ se způsoby a obsahem vedení výuky z řidičské a technické přípravy, plánováním, vedením a vyhodnocováním dokumentace při výcviku v řízení a stavbou drah pro výcvik řidičů zabezpečovacích vozidel. Řidiči „běžných nebojových“ automobilů měli také možnost seznámit se s konstrukcí bojové techniky, jako např. BVP-2, Iveco, Pandur II, atd.

V druhém a třetím týdnu posluchači veškeré teoretické vědomosti zúročili při praktických zaměstnáních s technikou, kde si vyzkoušeli reálné vedení výcviku, činnost řídícího na výchozí čáře, dodržování specifických bezpečnostních opatření při výcviku v řízení a stavbu dráhy pro výcvik zabezpečovacích vozidel. Část praktických zaměstnání byla zaměřena i na „noční“ výcvik, který by měl absolvovat každý vojenský řidič-profesionál. Nechyběla ani praktická zaměstnání z technické přípravy přímo na technice.

A najednou je tu čtvrtek 24. února 2017 – na učebně sedí tříčlenná komise složená z odborníků CDV. Po písemném testu se před tabulí se střídají jednotliví posluchači. Padají otázky z problematiky zdokonalovacího výcviku řidičů a znalostí dokumentace. Hodnotí se také schopnosti metodicky vysvětlit překonávání jednotlivých překážek a omezených průchodů a schopnost vyhodnocení výcviku…

Všech 6 posluchačů kurzu se s testem i otázkami vypořádalo se ctí a můžou se tedy právem považovat za INSTRUKTORY PŘÍPRAVY ŘIDIČŮ!


Text a foto: kapitán Jan Tichavský, Centrum dopravní výchovy VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (14. March 2017)