Nad i pod vodou

Nad i pod vodou

Centrum přípravy pozemních sil, jakožto součást Odboru profesní přípravy, rozšiřuje na základě požadavků jednotlivých druhů vojsk každoročně portfolio nabízených vzdělávacích aktivit, přičemž některé kombinace vyučujících a posluchačů mohou být na první pohled poněkud nesrozumitelné. Například, když potápěč školí chemika…

Při bližším pohledu záležitost nikterak nelogická. Nejen potápěčským činnostem ženijního rázu, ale také speciálním a záchranným operacím, při kterých je využito stlačeného vzduchu, předchází poměrně složitý a mnoha zákony, vyhláškami a předpisy lemovaný děj, jehož nedodržení by mohlo v tom lepším případě vyústit v nějakou formu napomenutí kontrolními orgány, v tom horším případě mít vliv na lidské zdraví. Jistě budete souhlasit, že striktní dodržení předepsané legislativy vede k eliminaci možných rizik, které ovšem nelze při těchto typech výcviku nikdy zcela vyloučit. Na základě požadavku chemického vojska byl Skupinou přípravy potápěčů připraven a zřízen kurz Obsluha dýchacích přístrojů chemického vojska. Zpočátku jsme si mysleli, že půjde pouze o „zlegalizování“ činností, které jsou cvičícím všeobecně známy. Promítnutí některých potápěčských specifik, týkajících se práce se stlačeným vzduchem, se stalo přínosným i ostříleným uživatelům. On totiž není zásadní rozdíl v plánování spotřeby vzduchu při plnění činností pod vodou nebo v chemicky zamořeném prostředí. V obou případech je totiž stlačený vzduch v lahvi jediným médiem, které uživatele pracujícího v nepřirozeném, potažmo toxickém prostředí musí udržet při životě. K rozšíření znalostí jsme taktéž dospěli v lekcích fyziky a přednáškách o provozu tlakových lahví. V prvním a druhém čtvrtletí jsou v plánu ještě dva tyto kurzy.

Kurz vysokotlakých kompresorů, probíhající paralelně s výše zmiňovaným, je také jedním z kurzů, jehož absolventi nejsou pouze vojáci vykonávající potápěčské činnosti. Záchranáři, hasiči, technici, někteří specialisté, ti všichni jsou u svých jednotek zodpovědní za plnění tlakových lahví.

Hlavní doménou skupiny je přirozeně příprava a koordinace výcviku potápěčských skupin. V nezvykle chladném lednovém období proběhl společný výcvik s potápěči 15. ženijního pluku. Po seznamovacích ponorech byly plněny úkoly související s průzkumnými, technickými a zpravodajskými činnostmi. Je uklidňující a potěšitelné, že při selhání techniky ani jeden ze dvou postižených nezpanikařil a s přehledem vyřešil situaci, která vyžaduje pod 30 cm tlustým ledem vysoký stupeň vycvičenosti a notnou dávku sebeovládání. Následný zdokonalovací výcvik skupiny ve vysokohorském potápění za ztížených podmínek na vodním díle Labská byl vyvrcholením zimních potápěčských aktivit.

V následujícím období se skupina mimo kurz obsluhy těžké potápěčské soupravy SP-20D již začne intenzivně připravovat na jedno z hlavních zaměstnání, kterým jsou Plavby 2017. Těm předchází kurz příslušníků záchranné skupiny, podílejících se na záchranné a vyprošťovací službě.

Letní měsíce jsou ve znamení Základního kurzu potápěčů, u kterého je díky personálním změnám v rezortu a generační výměně u jednotek předpoklad naplněnosti v následujících třech letech. V návaznosti na Základní kurz budou zřízeny i kurzy nutné k prohloubení znalostí a zvýšení kvalifikací. Prestižní záležitostí se díky neustálému zdokonalování výukových metod stává kurz trhacích prací pod vodou, který si pro letošek „zablokovali“ příslušníci Speciálních sil z Prostějova. Poslední výcvikové období se tradičně zabývá zejména zdokonalovacími výcviky a údržbou materiálu. V letošním roce bychom rádi prohloubili 15 let trvající spolupráci s vyškovskou humanitární organizací Paprsek, která si v letošním roce připomíná 25 let existence, a která je svou empatickou pomocí handicapovaným spoluobčanům velkou inspirací pro nás všechny. Výtěžek sbírky, kterou chceme v posádce zorganizovat, bychom rádi předali v předvánočním období na každoročním setkání dětí a rodičů spolupracujících s Paprskem, akci Mrštná rybka.


Text a foto: Skupina přípravy potápěčů

Vydal/a: 
Monika Nováková (14. March 2017)