Kurz přesunů na sněhu a ledu

Kurz přesunů na sněhu a ledu

Ve dnech 16.-20.1. a 23.-27.1. 2017 se pod záštitou VeV – VA Vyškov konal zdokonalovací a následně instruktorský kurz přesunů na sněhu a ledu. Pokud by ještě v dnešní době měl někdo představu, že se jedná o procházení se po horách, musím ho vyvést z omylu. Problematika, která je v kurzu obsažena, v sobě skrývá daleko více, než by se na první pohled mohlo zdát. Zároveň odborná a fyzická náročnost kurzů, může překvapit nejednoho účastníka.

Já sám mohu porovnat kurz ze tří pohledů. V loňském roce jsem byl účastníkem a kurz zdárně absolvoval. Jako instruktor jsem se účastnil vedení kurzu v letošním roce. Mám srovnání i s civilní verzí, protože se pohybu v zimním terénu na horách věnuji i ve svém volném čase. V civilu budete jen těžko hledat kurz, který bude mít takto komplexní a odborný obsah, tj. pohyb a ovládání skialpových lyží ve sjezdu a výstupu v nejrůznějších druzích terénu, komplexní lavinovou problematiku, záchranu v horském terénu a v lavině, transport raněných i materiálu, překonávání překážek v nepřístupném terénu za pomocí horolezeckého materiálu a v neposlední řadě plánování trasy a vedení skupiny při přesunu.

Celý kurz se odehrává pod vedením zkušených vedoucích instruktorů a instruktorů VeV – VA, kterým se daří zajistit (nad rámec kurzu) přednášky od profesionálních horských vůdců UIAGM, s nimiž mají dobrou spolupráci. Profesionální horští vůdců UIAGM např. Josef Milfait nebo Janek Bednařík patří k nejlepším a uznávaným odborníkům nejen v naší republice, ale i ve světě. Je přínosné vidět tyto profesionály při praktické činnosti i při přednáškách a zároveň pozorovat vzájemný odborný respekt mezi civilními odborníky a vojenskými instruktosy PSaL. Nelze se pak divit, že má kurz pořádaný VeV – VA vysoký kredit nejen v armádě, ale i v civilním sektoru. Tomu také odpovídá náročnost a požadované penzum znalostí při závěrečných zkouškách. Vysoké nároky na účastníky se potvrdily také v letošním roce, kdy ze sedmi uchazečů o instruktorskou licenci uspěl pouze jediný.


Text a foto: rotmistr Jakub Grohar, CSTT Brno

Vydal/a: 
Monika Nováková (14. March 2017)