Vyznamenaní si připomněli štábního kapitána Václava Morávka

Vyznamenaní si připomněli štábního kapitána Václava Morávka

Za účasti prvního zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Jiřího Balouna se v pátek 17. března v Domě armády Praha uskutečnil slavnostní akt udělení čestných odznaků, pamětních medailí a stužek štábního kapitána Václava Morávka.

Ten se konal při příležitosti 75. výročí hrdinné smrti štábního kapitána Václava Morávka. Jednoho ze skupiny Tří králů, který se svými činy významně zapsal do historie domácího odboje v době 2. světové války. S jeho jménem je spojena Aktivní záloha AČR, jejíž příslušníci si tohoto hrdinu vybrali za vzor a patrona.

Oceněni byli příslušníci aktivní zálohy, vojáci z povolání, občanští zaměstnanci, ale také zástupci firem, za výjimečné výsledky v činnosti aktivní zálohy a její podporu.

Za výtečné plnění služebních povinností v oblasti aktivní zálohy byli vybraní vojáci vyznamenáni také Čestným odznakem AČR Za zásluhy, například podplukovník Jiří Studničný z Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov, praporčice Michaela Švihlová z Krajského vojenského velitelství Brno či rotmistr v zál. Tomáš Labecký z pěší roty při Krajském vojenském velitelství Plzeň.

Ocenění při slavnostním nástupu 47 přítomným vojákům předávali spolu s generálem Balounem také náčelník Vojenské policie brigádní generál Pavel Kříž a ředitel Ředitelství speciálních sil MO brigádní generál Karel Řehka.

Na adresu aktivní zálohy generálporučík Jiří Baloun uvedl: „Důvodem optimismu je, že odkaz štábního kapitána Morávka žije dál. Hmatatelným vyjádřením je i dnešní udělování čestných odznaků a stužek nesoucí právě jeho jméno.“ Poté poděkoval jménem náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Josefa Bečváře všem přítomným za jejich obětavou práci ve prospěch aktivní zálohy.

V odpoledních hodinách se účastníci slavnostního aktu přesunuli k památníku štábního kapitána Václava Morávka v Praze na Prašném mostě, kde při pietním setkání uctili jeho památku.


Autor: Miroslav Šindelář, www.army.cz

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (20. March 2017)