Vyřazení kurzu základní přípravy

Vyřazení kurzu základní přípravy

Ve čtvrtek 23. března se uskutečnilo v prostorách auly kasáren Dědice slavnostní ukončení letošního prvního běhu kurzu základní přípravy.

Za účasti náčelníka Odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy Velitelství výcviku – Vojenské akademie plukovníka gšt. Vojtěcha Prýgla a dalších hostů, vrchní praporčík VeV – VA štábní praporčík Peter Arvay symbolicky odzvonil ukončení kurzu 445 úspěšným absolventům.

K vykonání základního tříměsíčního výcviku nastoupilo 2. ledna k Centru základní přípravy celkem 498 rekrutů, přičemž z původního celkového počtu nastoupených žáků průběžně, dobrovolně z osobních, či zdravotních důvodů, odešlo 46 a dalších 7 pak nesplnilo některé z kritérií pro absolvování kurzu. Celkově tedy kurz opustilo 53 příslušníků.

„Základní příprava pro vás představovala počáteční etapu vaší přípravy vojáka. Cílem bylo naučit vás základní práva a povinnosti, zvládnout hlavní činnosti potřebné k přežití na bojišti, dále pak samotnou obsluhu a střelbu z ručních zbraní a v neposlední řadě u vás vytvořit fyzické a psychické předpoklady pro výkon vaší další služby,“ připomenul již tradičně hned v úvodu ceremoniálu nadpraporčík Marek Mareček, který také poděkoval nejen velitelům, ale hlavně instruktorům, a to nejen vyškovským, ale i těm od vybraných útvarů v rámci organizační struktury Pozemních a Vzdušných sil za to, s jakou péčí a pílí i v tak krátké době předali nováčkům vše základní a potřebné pro výkon vojenského povolání. „Bez nich byste to, co dnes umíte, neuměli,“ zdůraznil nadpraporčík Mareček.

Také plukovník gšt. Vojtěch Prýgl vyzdvihl ve svém projevu mimořádně obětavou a nelehkou práci instruktorů a směrem k nováčkům zdůraznil především pojem vlastenectví. Mimo jiné řekl: „Věřím, že tomu dáte to, co se od vás očekává, máte za sebou první krok a teď vás čeká přechod k útvarům, kde budete pracovat se zkušenějšími vojáky, mezi kterými jsou i několikanásobní účastníci zahraničních misí. Před vámi tak stojí ještě obrovský kus práce, abyste se mezi ně plnohodnotně zařadili. Nezapomínejte proto na pokoru. Myslete na to, že byť máte za sebou základní výcvik, zatím jste stále nováčci.“

A jeden z nich, vojínka Lucie Bulisová, k tomu říká: „Teď už je úplně jedno, jak to bolelo a jak to bylo těžké. Začalo to myšlenkou a teď už si jen pamatovat to vše skvělé co bylo… Byly to krátké i dlouhé tři měsíce. Teď už všichni stojíme na startovní čáře a vše je před námi… Tak pravou nohou vpřed a ‚Armádo vítej‘.“


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA

Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV – VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (27. March 2017)