Jednatřicátý Kurz Generálního štábu dorazil do cíle kariérového vzdělávání

Jednatřicátý Kurz Generálního štábu dorazil do cíle kariérového vzdělávání

K pomyslnému vlaku, v němž v uplynulých sedmi měsících cestovalo 27 pasažérů, kteří se nyní postupně dostávají i do role průvodčích, přirovnal zástupce náčelníka Generálního štábu – náčelník štábu generálporučík František Malenínský právě ukončený 31. kurz Generálního štábu. Jeho absolventi byli dnes slavnostně vyřazeni v Brně v prostorách Klubu Univerzity obrany, jejíž Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií bylo garantem kurzu.

Dnes vyřazení důstojníci Generálního štábu před půl rokem při zahájení 31. kurzu zvolili do jeho názvu historickou postavu krále Karla IV. Rektor-velitel UO brigádní generál Bohuslav Přikryl ve svém projevu na úvod slavnostního vyřazení ocenil působení tohoto panovníka, který dokázal ve složité době efektivně uplatňovat nástroje jak politické a diplomatické, tak i vojenské. Analytické schopnosti, zhodnocení dosavadních praktických zkušeností a mnohdy také osobnostní vyspělost jsou z tohoto pohledu podle generála Přikryla nezbytnými předpoklady pro absolvování soudobých kurzů.

„Až na tuto úroveň začínají navazovat nové poznatky, vyžadující komplexní a tvůrčí přístup studentů. Toto je základní přístup k pojetí Kurzu Generálního štábu, v němž je deklarován požadavek na takový typ vzdělávání, které musí připravit studenta na zvládání neurčitostí a asymetrií, ale hlavně inspirovat a motivovat k potřebě dalšího sebevzdělávání a vlastního osobnostního rozvoje,“ uvedl rektor-velitel Bohuslav Přikryl.

Nejlepší účastnici obdrželi věcné ceny

Po předání dokladů o úspěšném absolvování kurzu byli oceněni jeho nejlepší účastníci. Podplukovníkovi gšt. Tiboru Budíkovi, veliteli 71. mechanizovaného praporu 7. mechanizované brigády udělil náčelník Generálního štábu věcný dar za dosahování výborných studijních výsledků a aktivní přístup k plnění povinností v průběhu celého studia. Rektor-velitel UO předal svou cenu plukovníkovi gšt. Miroslavu Feixovi, vedoucímu oddělení koncepcí a řízení schopností odboru koncepcí a řízení Ředitelství speciálních sil MO.

Slavnostního ceremoniálu vyřazení absolventů Kurzu Generálního štábu se zúčastnil také ředitel Centra vzdělávání Akademie ozbrojených sil generála Milana Rastislava Štefánika plukovník Tomáš Novotný.

Generálporučík František Malenínský na závěr ceremoniálu v duchu výše uvedeného přirovnání vyjádřil před absolventy kurzu své přání, aby onen pomyslný vlak nevykolejil: „Chci poděkovat příslušníkům 31. kurzu i všem učitelům, že ten vlak jede způsobem, jak jsme si představovali.“


Autor: Viktor Sliva, UO Brno, www.army.cz


Mezi úspěšnými absolventy byl také náčelník štábu Velitelství výcviku – Vojenské akademie plukovník gšt. Jaroslav Medek.

Vydal/a: 
Monika Nováková (31. March 2017)