Kurz střelců-operátorů: Poprvé společně profesionálové a aktivní zálohy

Kurz střelců-operátorů: Poprvé společně profesionálové a aktivní zálohy

Ve dnech 13.–24. března 2017 byl Úsekem přípravy mechanizovaného vojska Centra přípravy pozemních sil VeV – VA realizován jeden ze specializačních kurzů, jež tento úsek garantuje – kurz „Střelec-operátor BVP-2“.

Jeho specifikem, oproti běžně organizovaným kurzům tohoto typu, bylo souběžné provedení jak pro cílovou skupinu vojáků z povolání od útvarů 7. mechanizované brigády, tak nově i pro příslušníky aktivní zálohy (AZ), střelce-operátory mechanizovaných čet AZ.

Cílem odborné a speciální přípravy absolventa tohoto kurzu je získat vědomosti a praktické návyky potřebné k výkonu funkce střelce-operátora bojového vozidla pěchoty, které je jedním z hlavních druhů bojové techniky útvarů 7. mechanizované brigády. Posluchači kurzu si ve dvou týdnech osvojili základní znalosti a dovednosti v oblasti konstrukce zbraňového systému bojového vozidla pěchoty BVP-2, bezpečnostních opatření, provádění kontrolních prohlídek, přípravy zbraní ke střelbě, rektifikaci, nastřelení a vedení střelby z lafetovaných zbraní a pro celou řadu dalších činností spjatých s funkcí střelce-operátora.

Kurz byl organizován na učební základně VeV – VA, včetně využití dostupných trenažérových technologií a vyvrcholil provedením praktických zaměstnání – střeleckými nácviky – na střelnici bojových vozidel Přáslavice. Finálním završením byl nácvik střelby z místa i za pohybu dne 23. března, následovaný závěrečným přezkoušením znalostí v poslední den kurzu.


Text a foto: Úsek přípravy mechanizovaného vojska

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (5. April 2017)