Nováčci darovali desítky litrů krve

Nováčci darovali desítky litrů krve

Ve čtvrtek 19. března 2015 zavítal do Vyškova opět výjezdový odběrový tým Oddělení hematologie a krevní transfuze Ústřední vojenské nemocnice Praha. Pod vedením paní doktorky Ivety Fořtové „rozvinuli“ své pracoviště v prostorách Společenského klubu kasáren Dědice. Hned od časných raných hodin ho postupně navštěvovali, až do odpoledních hodin, dobrovolníci z řad armádních nováčků, kteří jsou právě ve finále kurzu základní přípravy u Velitelství výcviku - Vojenské akademie.

Vyplnění nezbytných dotazníků a formulářů, krátké vyšetření včetně měření tlaku, pohovor u lékaře a pak vlastní odběry trvající přibližně deset minut. Tím vším si prošli zájemci o darování a bylo jich nakonec tolik, že se na všechny ani nedostalo, neboť výjezdový tým disponuje samozřejmě určitými kapacitami. A výsledek byl úctyhodný, více než sedm desítek odběrů po 450 ml krve, což je zatím ve Vyškově číslo absolutně nejvyšší. Připočteme-li k tomu dva výjezdy v loňském roce, hovoříme již o téměř dvou stovkách takto uskutečněných odběrů krve od vyškovských nováčků, která navíc vzhledem k jejich věku patří k té nejcennější.

Převážná většina se k dárcovství odhodlala poprvé. Vojíni David Čech, Martin Dědič či David Brázda, byli mezi těmi, kteří si nově s hrdostí připnuli na svou uniformu kapku krve jako symbol dárce. A co je k tomu motivovalo? „Je to jedna s možností jak pomoct druhým, možnost udělat něco pro dobrý pocit“, shodovali se vojáci ve svých odpovědích a vojínka Jana Herynková, která dokonce sama pracuje ve zdravotnictví, k tomu ještě dodala: „Již delší dobu o tom uvažuji, chtěla jsem vyzkoušet jaké to je dát k dispozici svoji krev, zkusit něco nového a stejně jako ostatní mí kolegové jsme uvítali tu možnost darovat ji přímo tady v kasárnách a společně.“

Přesto, že jsou velmi mladí, byli mezi příslušníky kurzu i takoví dárci jako vojín Petr Bartoš, který je držitelem Jánského plakety a má za sebou již na 15 odběrů.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (20. March 2015)