Oslavy 72. výročí konce 2. světové války ve Vyškově vyvrcholily slavnostním nástupem

Oslavy 72. výročí konce 2. světové války ve Vyškově vyvrcholily slavnostním nástupem

V pátek 5. května 2017 se uskutečnil v prostorách nástupiště kasáren Dědice slavnostní nástup příslušníků Velitelství výcviku – Vojenské akademie.

Při příležitosti 72. výročí konce 2. světové války si vojáci a vojákyně i občanští zaměstnanci a zaměstnankyně připomenuli společně poselstvím ministra obrany některé historické souvislosti a jejich odkaz současnosti. „Armáda ČR se hrdě hlásí k tradici boje proti okupantům. Naše úcta patří všem, kteří se tohoto boje zúčastnili, skláníme se před těmi, kteří v něm položili své životy, i před těmi, kteří se později namísto díků stali terčem represí padesátých let. Zejména pro mladou generaci českých ozbrojených sil jsou veteráni bojů za naše národní osvobození, za pravdu a historickou spravedlnost, vzorem i příkladem hodným následování,“ zaznělo mimo jiné z úst náčelníka štábu VeV – VA plukovníka gšt. Jaroslava Medka.

„Sedmdesáté druhé výročí ukončení bojů druhé světové války v Evropě zůstává mementem draze zaplacené zkušenosti, která se nesmí opakovat. Do budoucnosti hledíme s pevnou jistotou opravdového a fungujícího transatlantického společenství, které nedovolí jakékoliv ohrožení naší svobody, prosperity a demokracie,“ zdůraznil v závěru svého poselství všem zaměstnancům resortu obrany ministr obrany Martin Stropnický.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA

Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (5. May 2017)