Armádu posílilo přes dvě stovky nových profesionálů

Armádu posílilo přes dvě stovky nových profesionálů

Za účasti vrchního praporčíka AČR, zástupců brigád, základen a dalších součástí AČR včetně zástupců Velitelství výcviku – Vojenské akademie, byli ve Vyškově slavnostně vyřazeni letošní první úspěšní absolventi kurzu základní přípravy.

Počáteční přípravou v kariéře vojenského profesionála prošlo z původních 282 rekrutů, kteří do tříměsíčního základního výcviku u Institutu přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy vyškovské akademie nastoupili 2. ledna tohoto roku, téměř symbolicky 221 rekrutů. Jejich profesní život totiž nyní bude řídit právě zákon 221 o vojácích z povolání.

Velitel zmiňovaného institutu plukovník Karel Klinovský, který absolventům úspěšný závěr kurzu symbolicky odzvonil, poté k základnímu výcviku zmínil: „Je tím nejnezbytnějším minimem, které můžete dostat, abyste mohli svoji cestu  v tomto povolání započít. Před vámi stojí věci, které jste považovali dříve za mimořádné a téměř neskutečné, nyní je však budete mít na dosah ruky, budete mít možnost účastnit se zahraničních operací, nejen těch mírových, ale i bojových. Zasvětili jste svůj další život uniformě příslušníka AČR, což znamená také možnost, že bude ohrožen váš život, vaše zdraví, budete muset nasadit svůj život a své zdraví, pro to aby vaši kolegové vedle vás přežili a nebyli ohroženi… Před sebou máte velké možnosti, kterých se nyní muset vy sami chopit a svojí pílí je někam dotáhnout, potřebujete jazykovou připravenost, potřebujete se dále zdokonalovat ve střelecké, či taktické přípravě, abyste byli nejen schopni přežít na soudobém bojišti, ale abyste na tom bojišti byli schopni přinést aktivitu, iniciativu a prospěch kolektivu pro který budete pracovat. To je jedna z mnohých zásadních odlišností od jiných povolání, které rozhodně není pro individualisty. Čekají vás věci nelehké, ale i ty, které by vám žádné jiné povolání neumnožnilo vidět. Bude se podílet jak na obraně naši územní integrity a národní celistvosti, tak na pomoci strádajícímu obyvatelstvu při vašem působení v zahraničních operacích a to vše nelze bez toho, abyste do tohoto poslání vložili své srdce.“

A ve stejném duchu poté hovořil k čerstvým profesionálům také vrchní praporčík AČR štábní praporčík Petr Seifert, který v závěru řekl: „Stali jste se jednimi z nás, součástí vybrané skupiny společnosti České republiky, která vždy působila jako elita národa, jako lidé, kteří vždy měli svému národu co dát a pevně věřím, že v nastaveném trendu budete i vy pokračovat. Jménem náčelníka Generálního štábu AČR Vám děkuji za vaše rozhodnutí stát se dalšími našimi profesionálními vojáky. “

A rozhodlo se tak i dalších téměř 400 potencionálních adeptů na vojenské povolání, kteří prošli sítem rekrutace a od 1. dubna budou společně s vyškovskými instruktory Centra základní přípravy také usilovat o zvládnutí základního výcviku.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA
Foto: Hana Jurčová, VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (26. March 2015)