Generálporučík Jiří Baloun navštívil Velitelství výcviku - Vojenskou akademii

Generálporučík Jiří Baloun navštívil Velitelství výcviku - Vojenskou akademii

V úterý 23. května navštívil Velitelství výcviku – Vojenskou akademii (VeV – VA) 1. zástupce náčelníka Generálního štábu generálporučík Jiří Baloun.

Zde jej přivítal velitel VeV – VA brigádní generál Josef Kopecký, který generálporučíka Balouna nejprve v krátké prezentaci, za účasti hlavních funkcionářů VeV – VA, seznámil s některými současnými aspekty poslání a činností VeV – VA jako centra přípravy rezortního personálu a poté se program odehrával již formou praktických ukázek.

„V této části generálporučík Baloun nejprve navštívil vyškovský odbor Centra simulačních a trenažérových technologií, kde pod vedením náčelníka tohoto centra podplukovníka Jiřího Simmera měl možnost zhlédnout výcvik potápěčů na univerzálním cvičišti jízdy tanků pod vodou se zaměřením na vyprošťování řidiče ze zatopeného tanku a práci v těžkém potápěčském obleku a poté na trenažérech KBVP Pandur, které si i sám vyzkoušel,“ přiblížil vrchní praporčík VeV – VA štábní praporčík Peter Arvay, který program koordinoval.

Závěrečná část programu návštěvy generálporučíka Jiřího Balouna byla věnována základní přípravě. Za rekruty právě probíhajícího kurzu se vydal v doprovodu velitele VeV – VA do vojenského výcvikového prostoru, kde pod vedením náčelníka odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy plukovníka gšt. Vojtěcha Prýgla navštívil výcvik taktické, ale i střelecké přípravy.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA

Foto: Vladimír Bezděk, CKIT VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (24. May 2017)