Přípravu na Plavby 2017 zakončil výcvik záchranné a vyprošťovací služby

Přípravu na Plavby 2017 zakončil výcvik záchranné a vyprošťovací služby

V týdnu od 18. května pokračovala ve Vyškově příprava na celoarmádní výcvik v překonávání vodní překážky plavbou bojových vozidel. Tentokrát cvičili příslušníci záchranné a vyprošťovací služby (ZVS).

Pod vedením velitelky ZVS nadporučice Zuzany Koutné z vyškovského praporu zabezpečení tak ladili činnost na již vystavěném zázemí vodního cvičiště Myslejovice vojenského výcvikového prostoru Březina osádky vyprošťovacích vozidel, člunů, potápěči, zdravotníci či hasiči. „Jejich spolupráce musí být naprosto sehraná, pokud by došlo k jakékoliv krizové situaci, musí být jednotlivé prvky ZVS schopny v co nejkratším čase zasáhnout, to znamená vyprostit osádku bojového vozidla, poskytnout první pomoc a v neposlední řadě vyprostit také techniku,“ vysvětluje řídící Plaveb 2017 podplukovník Radoslav Mareček, náčelník vyškovského centra dopravní výchovy a dodává, že ZVS tvoří převážně vyškovští příslušníci praporu zabezpečení VeV – VA posílení o několik dalších specialistů z působnosti pozemních sil, Agentury vojenského zdravotnictví a Agentury komunikačních a informačních systémů. „Během posledních dnech jsme velmi intenzivně cvičili veškeré pravděpodobné i méně pravděpodobné situace, ke kterým by mohlo při tomto druhu výcviku dojít, tedy zachraňovali jsme tonoucí, evakuovali osádku z poškozeného vozidla či vyprošťovali vozidla z různých situací, včetně zcela potopených, a to prostřednictvím vyprošťovací techniky jako je vyprošťovací tank VT-72 či vyprošťovací vozidla PTS-10 a BVP-2,“ vysvětluje podplukovník Mareček a doplňuje: „K dispozici máme také dva čluny se záchrannou posádkou, které budou stále připraveny k zásahu na hladině, vozidlo záchranné služby či hasičské vozidlo.“

Připravenost a sladěnost představila ZVS v pátek 25. května zkušební komisi, a to za přítomnosti zástupce velitele pozemních sil AČR brigádního generála Ivo Střechy, kdy předvedla hned několik zásahů při možných krizových variantách, jakými byly například záchrana tonoucího, záchrana osádky zasažené únikem výfukových plynů dovnitř vozidla či vyproštění za použití záložního vozidla. „Každý z vás víte, co máte dělat, kdyby byl potřeba váš zásah, jste profesionálové ve svém oboru a také jako jeden sehraný tým,“ ocenil připravenost ZVS brigádní generál Střecha, přičemž také upozornil na specifikum její náročnosti s požadavkem na maximální bdělost a stálou připravenost k okamžitému nasazení po dobu celých tří týdnů. A ZVS je připravena skutečně excelentně, záchranu tonoucího zvládne do 1 minuty, evakuaci zraněné osádky a předání do lékařské péče do 3 minut a vyproštění vozidel z vodní hladiny jsou schopni realizovat v úctyhodném čase do 5 minut.

Na vodním cvičišti Myslejovice už je vše připraveno k tomu, aby zde mohli od pondělí 29. května prezentovat své umění ve vodě řidiči plovoucích bojových vozidel. Během tří týdnů se zde postupně představí na 280 řidičů z celé Armády České republiky. Ti budou překonávat vodní překážku s bojovými vozidly KBVP Pandur – kolové bojové vozidlo pěchoty, BVP 2 – pásové bojové vozidlo pěchoty, BRDM­ – obojživelné kolové obrněné průzkumné vozidlo, MT-LB – pásový obrněný transportér a PTS-10 – pásový obojživelný transportér. Tento výcvik zde probíhá jednou za dva roky a komplexně jej zajišťuje Velitelství výcviku – Vojenská akademie, potažmo prapor zabezpečení Vyškov.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (29. May 2017)