Začala příprava řídícího štábu cvičení SAHEL 2/2017

Začala příprava řídícího štábu cvičení SAHEL 2/2017

V pondělí 31. července začala u Velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV – VA) příprava řídícího štábu odborně taktického a zároveň certifikačního cvičení 10. úkolového uskupení AČR EUTM Mali do operace Evropské unie.

Řídící štáb SAHEL 2/2017 pod velením plukovníka gšt. Vojtěcha Prýgla, náčelníka odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy VeV – VA, je tvořen šedesátkou příslušníků VeV – VA, praporu zabezpečení Vyškov, příslušníky velitelství pozemních sil, 7. mechanizované brigády Hranice (příslušníci 8. ÚU EUTM Mali, kteří tvoří rozhodčí službu) a součástí skupiny značkování a imitace je i 25 příslušníků aktivní zálohy z KVV Karlovy Vary a KVV České Budějovice. Ti budou v rámci rozehry cvičení představovat příslušníky ochrany Maliské národní gardy, členy ostrahy Agentury SECURICOM a také místní obyvatelstvo.

2,5 dne přípravy řídícího štábu a současně 2,5 dne komplexního polního výcviku cvičící jednotky hned vystřídá 2,5 dne cvičení. To začne ve středu 2. srpna v dopoledních hodinách úvodní poradou řídícího cvičení, a to za účasti řídícího štábu a velení 10. ÚU AČR EUTM Mali a v odpoledních hodinách pak zahajovacím nástupem všech zúčastněných v prostorách Srubového tábora VVP Březina, který imituje mezinárodní velitelství MHQ EUTM Mali. Na 14. hodinu je plánován velitelem HICON z operačního centra řízení cvičení v kasárnách Dědice oficiální startex.

Cvičení bude vyvrcholením procesu přípravy jednotky 10. ÚU AČR EUTM Mali, přičemž jeho cílem bude dosažení plné operační připravenosti jednotky k zahájení plnění úkolů v zahraniční operaci. Řídící štáb tak v rámci celé řady rozehrávaných situací a incidentů prověří schopnosti jednotky 10. ÚU EUTM Mali plnit operační úkoly v prostoru jejich nasazení. To znamená zabezpečit ochranu perimetru velitelství mise EUTM, zajistit ozbrojené doprovody a síly rychlé reakce ve prospěch EUTM a také se podílet na výcviku jednotek ozbrojených sil Mali.

Čtyřicetičlenná jednotka 10. ÚU EUTM Mali je postavena převážně na příslušnících 13. dělostřeleckého pluku Jince, posílená o dva mentory VeV – VA. Ti se budou připravovat přímo v kasárnách, které imitují tréninkové centrum Koulikoro. Vojenský výcvikový prostor Březina pak bude představovat Bamako a jeho okolí.

Celkem se cvičení bude účastnit na 100 osob.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (31. July 2017)