Další poddůstojníci se hlásí na „Praporčické škole“

Další poddůstojníci se hlásí na „Praporčické škole“

Od začátku roku 2017 nově působí v rámci vyškovské akademie tzv. „Praporčická škola“ (úsek kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků), která zabezpečuje plnohodnotné kariérové kurzy pro poddůstojníky a praporčíky v rámci Armády České republiky.

„Cílem poddůstojnického kurzu je připravit vybrané vojáky v hodnosti desátník pro výkon služby ve služebním zařazení s hodností četař až rotný,“ konstatuje náčelník kurzu nadpraporčík Přemysl Melichárek a dodává: „Důraz bude kladen zejména na praktické dovednosti spojené s vedením výcviku vojáků. V průběhu kurzu budeme získané znalosti prověřovat nejen formou testování na PC, ale také přezkušováním z fyzické zdatnosti nebo z praktických dovedností spojených s vedením výcviku. Věřím, že následujících 9 týdnů bude pro 60 posluchačů poddůstojnického kurzu přínosem.“

Náčelník tohoto úseku štábní praporčík Vladimír Blažek k obsahu kurzu řekl: „Na základě zpětné vazby z předešlého běhu došlo k úpravám v  osnovách kurzu. Ve výuce chceme více propojit získané dovednosti s praktickým výcvikem, než tomu bylo doposud. Zkušenosti z praxe, vzdělávání a disciplína jsou základní pilíře, na kterých je postavena filozofie Praporčické školy.“

Na realizaci kurzu se podílí nejen instruktoři úseku kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků, ale i řada odborníků napříč akademií. „Těším se na spolupráci s ostatními kolegy. Jejich know-how bude zcela jistě přínosem pro každého vojáka v kurzu,“ dodává štábní praporčík Vladimír Blažek.


Text a foto: praporčík Adam Kopecký, úsek kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků

Vydal/a: 
Monika Nováková (16. August 2017)