Instruktoři 9. úkolového uskupení AČR v Mali: Konec se blíží!!!

Instruktoři 9. úkolového uskupení AČR v Mali: Konec se blíží!!!

I přesto, že se naše nasazení chýlí pomalu a jistě ke konci, nezahálíme a podílíme se na výcviku Maliských vojáků v Koulikoru.

Dne 24. 7. nastoupilo do základního kurzu ETIA 141 příslušníků Maliské armády. Překvapením pro nás bylo, když jsme rozpoznávali známé tváře, které jsme cvičili při nasazení jako součást 4. CMATT v Sikassu. Jako příslušníci 3. a 4. čety jsme vedli výcvik vojáků do hodnosti četařů. Výcvik byl rozdělen do 4 týdenních bloků. Vojáci byli cvičení v zacházení se zbraní AK 47, taktice jednotlivce a týmu. Denní rutina v podobě drilování přískoků a pohybu ve dvojičce byla zpestřena o zaměstnání jako prohlídka osob, vozidel či pohyb v zastavené oblasti a v neposlední řadě střelbami.

Velitelé družstev a čet byli cvičeni instruktory EU se zaměřením na problematiku vedení výcviku. Ti se po vlastním výcviku připojí ke svým četám, kde povedou výcvik na úrovni družstva a následně čety. Naším úkolem je v rámci této fáze výcviku (train the trainer) připravovat, dohlížet a vyhodnocovat činnost velitelů při vedení výcviku.

Za dobu naší rotace jsme potkali spoustu zajímavých lidí, ať už to byli instruktoři z jiných zemí, s některými jsme měli možnost spolupracovat při výcviku, příslušníci belgické a španělské jednotky pro zabezpečení ochrany na základně a při výcviku, nebo místní vojáky. Také jsme měli možnost dvakrát vyjet jako součást CMATTu, a to do regionu Segou či vzdálenějšího regionu Sikasso.


Text a foto: praporčík Vlastimil Vašina, příslušník odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (29. August 2017)