Ukázka odboru simulačních a trenažérových technologií Vyškov pro studenty Univerzity obrany

Ukázka odboru simulačních a trenažérových technologií Vyškov pro studenty Univerzity obrany

Ve dnech 27. 7. až 11. 8. 2017 byla u centra simulačních a trenažérových technologií Brno (CSTT), v prostorách vyškovského odboru, provedena Instrukčně metodická zaměstnání (IMZ) o možnostech využití prostředků konstruktivní, virtuální a živé simulace (CVL – Constructive, Virtual and Live simulation) pro více než 200 studentů prvních ročníků Univerzity obrany Brno.

IMZ je jedinečnou příležitostí pro příslušníky Armády České republiky k ujasnění možností využití všech trenažérových a simulačních technologií, jimiž současné CSTT disponuje a bylo zaměřeno zejména na seznámení s možnostmi výcviku osádek tanků T-72 M4CZ, BVP-2, kolových obrněných vozidel Pandur a jiných lehkých kolových vozidel a se způsobem vedení výcviku jednotek pozemních sil do stupně rotního úkolového uskupení v průběhu vedení bojové činnosti.

Nedílnou součástí IMZ bylo i seznámení studentů s Univerzálním cvičištěm jízdy tanků pod vodou, jež je jako jediné v AČR součástí vyškovské části centra a s novým výcvikovým zařízením pro nácvik střelby z ručních zbraní pod označením SAVIT (Smal Arm Virtual Indoor Trainer).


Text a foto: nadporučík David Žůrek, CSTT Brno

Vydal/a: 
Monika Nováková (29. August 2017)