Ministr obrany se ve Vyškově účastnil slavnostní vojenské přísahy i otevření výstavy „Ten druhý život“

Ministr obrany se ve Vyškově účastnil slavnostní vojenské přísahy i otevření výstavy „Ten druhý život“

Ve čtvrtek 31. srpna v odpoledních hodinách ožilo vyškovské náměstí vojáky a technikou. Vojenskou přísahu zde před zraky místopředsedy Senátu Parlamentu České republiky Ivo Bárka, ministra obrany Martina Stropnického a dalších významných hostů složilo přes 150 vojáků a vojákyň, příslušníků kurzů základní přípravy u zdejšího Velitelství výcviku – Vojenské akademie.

Jednalo se v převážné většině o příslušníky kurzu základní přípravy pro nové příslušníky aktivní zálohy, které doplnilo také 8 příslušníků dobrovolného vojenského cvičení, armádní specialisté a absolventi Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Moravská Třebová. „Tak přísaháme“, zaznělo zaplněným náměstím přihlížejících diváků a blízkých vojáků.

Příslušníci aktivní zálohy i dobrovolného vojenského cvičení, jejichž šestitýdenní základní příprava přísahou vrcholila, vzápětí převzali absolventské certifikáty. „Vážím si toho, že rozhodnutí všech absolventů aktivně vstoupit do armádního světa bylo dobrovolné a cílevědomé. Právě takoví lidé, kteří vědí, proč chtějí sloužit republice, jsou pro armádu tou nejlepší posilou,“ řekl poté ve svém projevu ministr obrany Martin Stropnický a k přísahajícím dodal: „Přísahali jste věrnost vlasti, která od Vás – právem – mnohé očekává. Já Vám děkuji a přeji mnoho štěstí.“ K rozvoji aktivních i dobrovolných záloh poté ministr Stropnický uvedl: „Vstříc vychází legislativa, přičemž zajímavou novinku nyní představuje možnost přihlásit se k dobrovolným odvodům a projít základním výcvikem. Také služba záloh je dnes atraktivnější, což potvrzuje vývoj jejich početního stavu, kdy ještě nedávno to bylo dvanáct set a dnes se blížíme hranici dvou tisíc. A změnily se také podmínky pro povolání záloh v mimořádných situacích.“

Po programu slavnostní vojenské přísahy pak následovalo otevření druhého ročníku putovní výstavy fotografií z vojenských misí Ten druhý život ve Hřbitovním kostele Panny Marie Andělské, jejíž součástí je rovněž expozice Ženy v misích Armády České republiky, zapůjčená panem Petrem Něničkou z Vojenského muzea Sergěje Ingra ve Vlkoši. Výstavu ve Vyškově, jako jediném městě na Moravě si budou moci návštěvníci prohlédnout až do 22. září. Jednou z autorek fotografií je i příslušníce VeV – VA, kaplanka nadporučice Gabriela Horáková.

Video reportáž na: https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/cesko-stavi-druhou-armadu-stovka-nov...


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA

Foto: Jana Zechmeisterová, OK MO

Vydal/a: 
Monika Nováková (1. September 2017)