Nástup do kariérového kurzu nižších důstojníků

Nástup do kariérového kurzu nižších důstojníků

V pondělí 4. 9. 2017 jsme u Vojenské akademie ve Vyškově přijali 71 nových posluchačů čtyřměsíčního kurzu nižších důstojníků.

Jedná se o kariérový kurz, který je stanovený důstojníkům všech oborů, odborností a specializací s vojenskou hodností nadporučík, kteří byli vybráni ke jmenování do vojenské hodnosti kapitán. Vstupní podmínkou je úspěšné absolvování základního důstojnického kurzu.

Cílem kurzu je připravit nižšího důstojníka v hodnosti nadporučík na výkon služby na služebním zařazení s vojenskou hodností kapitán. Kurz bude ukončen závěrečnou zkouškou. Nedílnou součástí celkového hodnocení je i hodnocení seminářů, závěrečné skupinové práce a testů jednotlivých bloků předmětů.


Text: kpt. Lubomír Gola,OProfPř

Foto: Vladimír Bezděk, CKIT

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (18. September 2017)