Pastorační centrum v Lulči ožilo dalším koncertem

Pastorační centrum v Lulči ožilo dalším koncertem

V pátek 15. září 2017 se v Pastoračním centru Duchovní služby AČR v Lulči uskutečnil již tradiční zářijový promenádní koncert, tentokrát Hudby Hradní stráže a Policie ČR.

Mezi prvořadé povinnosti tohoto renomovaného tělesa patří zajištění hudebního doprovodu při všech státních ceremoniích na Pražském hradě. Hudebně doprovází především průběh státních návštěv prezidentů a čelních představitelů zemí pozvaných prezidentem republiky a také se účastní spolu s čestnou jednotkou Hradní stráže nástupních audiencí velvyslanců. Doprovází taktéž slavnostní protokolární okamžiky při Řádových dnech ve Vladislavském i Španělském sále Pražského hradu, účastní se řady protokolárních i pietních aktů na zámku v Lánech a již pravidelně se také účastní národní pouťi ve Staré Boleslavi u příležitosti státního svátku patrona českého národa sv. Václava.

Také koncert v Lulči se zapíše do srdcí nadšených posluchačů nejen díky příznivému počasí, ale i díky famóznímu vystoupení tohoto tělesa, který přítomným nabídl široký repertoár skladeb ze známých populárních filmů a muzikálů.


Autor: major Josef Konečný, kaplan Oddělení Duchovní služby

Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (20. September 2017)