Do kurzů základní přípravy nastoupilo dalších šest stovek nováčků

Do kurzů základní přípravy nastoupilo dalších šest stovek nováčků

V pondělí 2. října nastoupilo k Velitelství výcviku – Vojenské akademie dalších více než šest stovek nováčků, a to jak rekrutů Armády České republiky, tak aktivní zálohy i dobrovolníků.

Společenským klubem kasáren Dědice, jako přijímacího střediska osob, postupně v průběhu dne prošlo více než 530 armádních nováčků, více než 50 nových příslušníků aktivní zálohy a 15 účastníků dobrovolného vojenského cvičení. „Připravte si rozhodnutí o povolání do služebního poměru, občanský průkaz,“ hlásala hned první informační tabule před sálem, ve kterém čekala řada zástupců nejen samotného vyškovského velitelství, ale i Agentury personalistiky či KVV. Všichni nováčci zde museli projít nezbytným kolečkem vstupních formalit. Personální či finanční zabezpečení, bezpečnostní manažer, výdej čipových karet, evidence…, a pak ještě základní zdravotní evidence.

Zatím sice v civilu, ale již při těchto vstupních formalitách jsou všichni nováčci zařazeni do čet. Od samotného počátku se tedy očekává absolutní vojenská kázeň a reakce na povely svých velitelů a instruktorů. V kasárnách se to nyní hemží početnými skupinami civilistů. Ubytování, výdej stravy, postupný výdej vojenského materiálu a vystrojení. Prohlídka areálu, ale i společná večerní úvodní beseda a seznámení se s hlavními funkcionáři. Základy pořadové přípravy. Náročný nekončící den nejen pro nováčky, ale pro všechny zúčastněné.

A ty další dny budou stále náročnější a náročnější. Adaptace na vojenský režim a prostředí není vůbec jednoduchá. Připravenost pro vojenské poslání tak postupně ve všech směrech prověří u armádních nováčků tříměsíční a u aktivních záloh a dobrovolníků šestitýdenní výcvik. V jeho průběhu pak všechny tyto skupiny složí slavnostní vojenskou přísahu.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA

Foto: Vladimír Bezděk, CKIT VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (3. October 2017)