První vystrojení nováčků v dědických kasárnách si vyžádalo personální výpomoc

První vystrojení nováčků v dědických kasárnách si vyžádalo personální výpomoc

První lednový týden roku 2018 se nesl ve znamení nástupu a vystrojení armádních nováčků a příslušníků aktivních záloh v areálu dědických kasáren ve Vyškově. Vystrojeno bylo 387 vojáků z povolání, 54 příslušníků aktivních záloh a 13 vojáků v záloze na dobrovolné vojenské cvičení.

Splnění tohoto rozsáhlého úkolu znamenalo pro zaměstnance Výdejny součástek naturálního odívání (VSNO) ve Vyškově v souvislosti se změnou norem k 1. lednu 2018 mimořádnou přípravu jak prostorů, tak i naskladnění dostatečného množství materiálu, který se doposud v základní normě nevydával. Jen k zabezpečení tohoto nástupního termínu museli zaměstnanci centrálního skladu v Brně a výdejny ve Vyškově zmanipulovat pět plně naložených kontejnerů výstrojního materiálu.

„K zabezpečení vystrojení nováčků byla činnost kmenových zaměstnanců VSNO Vyškov posílena o čtyři zaměstnance z VSNO Tábor, která tak musela být uzavřena. K této personální výpomoci jsme museli přistoupit již od počátku loňského roku z důvodu zvyšujících se počtů nastupujících nováčků do základního výcviku, protože pouze se stávajícím počtem zaměstnanců VSNO Vyškov by nebylo možné vystrojit takové množství osob v tak krátkém časovém úseku,“ uvedl náčelník Centra zabezpečení materiálem týlových služeb, podplukovník Luděk Krč. Dodal, že všichni nastoupivší příslušníci budou vystrojeni materiálem dle příslušných norem.

Výstrojní normy

Vojáci jsou vystrojováni hned několika výstrojními normami. „Dnem 1. ledna 2018 vešel v platnost NVMO č. 58/2017 Věstníku Výstrojní předpis. Největším přínosem nových norem je sjednocení náležitostí jednotlivých kategorií vojáků. Vzhledem k náročnosti akvizičního procesu a systému vyčleňování peněžních prostředků na pořizování materiálu osobního použití však nebylo možné u prvního vystrojování zabezpečit výdej rukavic taktických, brýlí slunečních a bundy termo. Dostrojení uvedeným materiálem se uskuteční po dodání materiálu z výroby,“ upřesnil vystrojení majetkový manažer Agentury logistiky podplukovník Vladimír Pleskač.

Během roku 2018 se uskuteční dalších sedm termínů vystrojení narůstajících počtů rekrutů, aktivních záloh, vojáků na dobrovolném vojenském cvičení, žáků VSŠ a VOŠ MO a studentů Univerzity obrany.

I přes složitý akviziční proces se Agentura logistiky snaží snížit deficit uplynulých let v zabezpečení materiálem osobního použití. V uplynulém roce 2017 se podařilo zrealizovat zakázky v objemu řádově o 200 mil. Kč větším, než v roce předchozím.


Autor: kpt. Petr Kostelka, ALog

Vydal/a: 
Monika Nováková (11. January 2018)