Druhý rok vzdělávání na „Praporčické škole“ zahájen

Druhý rok vzdělávání na „Praporčické škole“ zahájen

V pondělí 22. ledna začal pro 60 posluchačů z různých útvarů a zařízení AČR další běh Základního praporčického kurzu u Velitelství výcviku – Vojenské akademie, Odboru profesní přípravy, Úseku kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků.

„Jelikož úspěšné absolvování kurzu je důležitý krok pro další kariéru v řadách praporčického sboru, věřím, že cílem každého posluchače bude absolvovat kurz s co nejlepším výsledkem. Jistě budeme svědky zdravé rivality a soutěživosti posluchačů, ale také utvoření soudržného týmu, tak jak tomu bylo i v průběhu dřívějších kurzů,“ řekl na úvod štábní praporčík Vladimír Blažek a dodal: „Také jménem všech instruktorů Praporčické školy přeji všem současným a budoucím posluchačům, aby byli stejně úspěšní jako jejich kolegové, kteří ukončili své působení na vojenské akademii v pátek 15. prosince se 100% úspěšností, kdy za přítomnosti plukovníka gšt. Ing. Jaroslava Medka byl nejlepším posluchačem vyhlášen nadrotmistr Vladimír Šůs ze 4. brigády rychlého nasazení Žatec.“

Na základě zkušeností z roku 2017 došlo podle náčelníka Základního praporčického kurzu nadpraporčíka Stanislava Slintáka k optimalizaci náplně kurzu s ohledem na aktuální potřeby armády a v návaznosti na zpětnou vazbu od posluchačů kurzu.

Z důvodu plnění potřeb armády v rámci kariérového vzdělávání došlo v letošním roce k navýšení počtu instruktorů na „Praporčické škole“. Přáním štábního praporčíka Vladimíra Blažka je, aby byli nově příchozí příslušníci, kteří jsou z větší části od bojových útvarů, přínosem pro kvalitu výuky.


Text: praporčík Leoš Valta

Foto: praporčík Adam Kopecký, o.z. Vladimír Bezděk

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (30. January 2018)