Nácvik vedení provozu spojovací roty 7. mb Hranice u CSTT Brno

Nácvik vedení provozu spojovací roty 7. mb Hranice u CSTT Brno

Ve dnech 29. ledna až 2. února 2018 byl proveden v prostorech CSTT Brno spojovací nácvik části spojovací roty 7. mechanizované brigády (7. mb) Hranice. Celkem 29 příslušníků se zdokonalovalo ve vedení rádiového provozu.

Účastníci byli rozděleni po skupinách dle znalostí a zkušeností.

Úplní začátečníci se seznamovali s praxí provozu pod vedením zkušeného mentora, který s nimi postupně probíral problematiku jak teoreticky, tak prakticky.

Zkušení příslušníci spojovací roty 7. mb Hranice si na třech sítích ověřovali znalosti a postupně zvyšovali schopnosti ovládat systémy velení a řízení, jako přípravu na plnění kontrolního cvičení.

Další prostory CSTT Brno byly vyhrazeny pro zkušené velitele stanic. Svou činností si utvrzovali své znalosti provozu a zvyšovali rychlost pro plnění kontrolního cvičení (KC), které je náročné na splnění časových norem.

Cvičící ocenili celistvost a komplexnost výcviku a možnost sladit velitele čet mezi sebou.

Celkově je pozitivně hodnocena možnost záznamu vedení provozu a zpětného přehrání určené k rozborům a vyhodnocení kvality mluvy, přesnosti i dodržování jak určených frází dle vojenské publikace, tak časového plnění kontrolních cvičení. Poslech vlastního provozu, neoddiskutovatelnost vyslovených frází a možnost metodicky zvyšovat rychlost frázování je důležitá při sebereflexi, což bylo velmi pozitivně vnímáno všemi cvičícími.

Příprava na CSTT je celkově hodnocena jako velký přínos pro výcvik spojovacích odborností ve vedení rádiového provozu, jak po teoretické, ale hlavně po praktické stránce.

Technické možnosti CSTT jsou schopny vytvořit na 99 % reálné podmínky vedení rádiového provozu s jeho zpětným vyhodnocením, čímž dávají prostor pro reálné zlepšení jak začátečníků, pokročilých, tak i zkušených příslušníků spojovacích jednotek.


Autor: nadporučík David Žůrek

Vydal/a: 
Monika Nováková (7. February 2018)