Do Vyškova nastoupili letošní poslední nováčci. Je jich více než sedm stovek

Do Vyškova nastoupili letošní poslední nováčci. Je jich více než sedm stovek

Již od neděle, posledního zářijového dne, proudily směrem do Dědic desítky civilistů. Vlakem, autobusem, či autem, přijížděli muži i ženy různého věku, s cestovními zavazadly, hledající zdejší kasárna. Někteří již s vojenským sestřihem, ale v očích měli všichni něco společného. Zračilo se v nich očekávání něčeho doposud nepoznaného. Armádní nováčci.

Úspěšně prošli všemi vstupními testy a v pondělí 1. října 2018 měli v časných ranních hodinách hlásit nástup do kurzů základní přípravy u Velitelství výcviku#8209;Vojenské akademie ve Vyškově. Touto vstupní branou do armády jich nakonec prošlo úctyhodných 718.

Mezi nimi je 617 armádních rekrutů, na které zde u Centra základní přípravy čeká tříměsíční základní výcvik a pokud jej úspěšně absolvují, stanou se vojenskými profesionály. Společně s nimi pak nastoupilo více než 80 nových příslušníků Aktivní zálohy OS ČR a bezmála dvacítka účastníků dobrovolného vojenského cvičení. Ti zde budou společně absolvovat výcvik v podobě šestitýdenního vojenského cvičení. Dalších 8 příslušníků AZ, kteří využili možnost rozdělit si šestitýdenní kurz do dvou třítýdenních bloků, by mělo pak nastoupit k absolvování druhého bloku ještě 22. října.

„Cílem základní přípravy je naučit vojáka základním právům a povinnostem, naučit jej základním činnostem potřebným v boji, naučit jej obsluze a střelbě z útočné pušky i pistole a vytvářet fyzické, psychické a morální předpoklady pro výkon služby,“ vysvětluje velitel Centra základní přípravy podplukovník Peter Istenčin, který má pro tento náročný úkol k dispozici celou řadu zkušených instruktorů. Nápor v samotném začátku kurzů základní přípravy však zažívá i výdejna součástek naturálního odívání, kde se odehrává okamžitá přeměna civilisty ve vojáka. A že je skutečně velmi dobře připravena, svědčí i fakt, že měli na skladě i nepříliš obvyklou, úplně nejmenší možnou velikost polní obuvi pro ženy. Jedna z opravdu velmi droboučkých vojínek si tak mohla oddechnout, že i ona má velmi dobře padnoucí kanady, což je pro základní výcvik jedním ze základů.

V průběhu kurzu budou všichni noví vojíni i vojínky kromě výuky a výcviku také slavnostně skládat vojenskou přísahu. U budoucích vojenských profesionálů se tak stane při příležitosti oslav 100. výročí založení samostatného československého státu, přesně 27. října na Hradčanském náměstí v Praze.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (2. October 2018)