Vítězem Summer Survival 2018 jsou chrudimští profesionálové

Vítězem Summer Survival 2018 jsou chrudimští profesionálové

Družstvo 43. výsadkového praporu Chrudim zvítězilo v letošním ročníku tradičního závodu Summer Survival 2018. Startovní číslo 13 se tedy ukázalo jako šťastné. Jen o 1,6 bodu za nimi pak skončil tým 13. dělostřeleckého pluku Jince a bronzový stupínek obsadilo družstvo Vojenského oboru Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy Praha.

V rámci slavnostního ukončení soutěže s vyhlášením výsledků a předáním cen zaznělo z úst nejvyššího hosta, tedy ředitele Sekce plánování schopností MO generálmajora Jaromíra Alana, k soutěžícím mimo jiné: „Vaše účast v této obtížné vojenské sportovní soutěži je vyjádřením postoje opravdových profesionálů k náročnému vojenskému výcviku a připravenosti k operačnímu nasazení,“ přičemž dále zdůraznil: „Zkušenosti vojáků z nasazení v operacích nás utvrzují v tom, že je nezbytné vojáky vybraných jednotek cvičit v plnění úkolů v extrémních podmínkách, obdobných jako jste plnili zde. V tomto závodě jste museli prokázat nejen fyzickou zdatnost a psychickou odolnost či vysokou úroveň schopností a dovedností z oblasti speciální tělesné přípravy, ale také pevnou vůli a smysl pro týmovou spolupráci,“ a vyzdvihl také další cenný aspekt soutěže, kterým je možnost poměření i se zahraničními účastníky a vzájemná výměna zkušeností.

Generál Alan zmínil také specifičnost tohoto ročníku, který přinesl vedle vojenských profesionálů a jedné profesionálky premiérovou účast příslušníků Aktivní zálohy OS ČR, když řekl: „Jsem velmi rád, že se postupně čím dál víc prohlubuje zapojení těchto jednotek v rámci Armády ČR a že jsou její nedílnou součástí.“

Tento závod patří k extrémním. Byť je nazván letním, tak na začátku měsíce října jej doprovází drsné a proměnlivé podmínky nejen prostředí, ve kterém se odehrává, ale i ty povětrnostní. Proto pro něj platí heslo: Každý, kdo se dostane až do cíle, je vítěz.

Závod je však vždy náročný nejen pro samotné závodníky, ale i pro organizátory. Představuje mnoho vynaloženého úsilí a všestranné zabezpečení, jak při přípravě, tak samotném provedení. Vše leží především na bedrech Centra tělesné výchovy VeV-VA pod vedením podplukovníka Romana Blahuty. Generál Alan v samotném závěru vyjádřil za profesionalitu poděkování všem těm, co se na letošním ročníku podíleli, včetně partnerů a sponzorů.

Kompletní výsledky, včetně celkových přinášíme v příloze.


SUMMER SURVIVAL 2018

  • Závod tříčlenných hlídek, vyžadující vysokou úroveň tělesné zdatnosti, psychické odolnosti a bezpečné zvládnutí ve všech oblastech speciální tělesné přípravy a střelby z ručních zbraní. Trasa a úkoly závodu vycházejí z pohybu a pobytu vojáka v neznámém terénu při plnění úkolů v odloučení. Zařazeny jsou tedy úkoly prověřující schopnosti jednotlivců pružně reagovat, logicky myslet a improvizovat i schopnost účinně spolupracovat a komunikovat ve skupině.
  • Pořadatelem je Generální štáb AČR (Sekce rozvoje sil MO) a organizátorem Velitelství výcviku-Vojenská akademie ve Vyškově, odehrával se v Kasárnách Dědice, VVP Březina, Rakovecké údolí a okolí obce Baldovec.
  • Účastnilo se celkem 14 družstev – tříčlenných vojenských hlídek.
  • AČR reprezentovalo 11 družstev: Vojenská policie Praha, 13. dělostřelecký pluk Jince, 43. výsadkový prapor Chrudim, 44. lehký motorizovaný prapor Jindřichův Hradec, Univerzita obrany Brno „A“ a „B“, Vojenský obor Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy Praha, 25. protiletadlový raketový pluk Strakonice „A a „B“, 72. mechanizovaný prapor Přáslavice, 74. lehký motorizovaný prapor Bučovice.
  • Zahraniční armády pak přijela reprezentovat 2 družstva: Istanbul Underwater Turkey a 4° Ranger Italy.
  • Novinkou byla účast družstva Aktivní zálohy (AZ) OS ČR, a to AZ 43. výsadkového praporu Chrudim.
  • 5 družstev závod nedokončilo.
  • V týmu Univerzity obrany Brno „B“ startovala jedna žena.

Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Vladimír Bezděk, CKIT VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (5. October 2018)