Do přípravy vojáků do Mali se zapojili vojenští právníci i studenti práv a medicíny

Do přípravy vojáků do Mali se zapojili vojenští právníci i studenti práv a medicíny

Z lesa se ozývaly dlouhé dávky ze samopalu, které v pravidelných intervalech přerušovaly jen výbuchy granátů. Uprchlický tábor vybudovaný v bezprostřední blízkosti malijské metropole Bamako se ocitnul v jednom ohni. Raněných a mrtvých byly desítky. Tábor napadli bojovníci jednoho ze znepřátelených kmenů. Netrvalo dlouho a na místo dorazili příslušníci českého kontingentu, kteří zajistili perimetr tábora a přivolali MEDEVAC.

Takovou podobu měla jedna z epizod cvičení JUS IN BELLO 2018, které se od pátku 12. do neděle 14. října konalo ve výcvikovém prostoru Březina poblíž Vyškova.

„Naším cílem bylo procvičit a upevnit znalosti nejnovějších poznatků z oblasti práva ozbrojeného konfliktu. Vedle jednotky ze 102. průzkumného praporu, která se připravuje k nasazení do zahraniční operace EUTM v Mali, se do cvičení zapojili příslušníci Právní služby AČR, posluchači právnických a lékařských fakult a nevládních národních a mezinárodních humanitárních organizací. Jednalo se o unikátní projekt spolupráce akademické sféry s ozbrojenými silami, který nemá v Evropě obdoby,“ zdůraznil náčelník Právní služby AČR plukovník Emil Horčička.

Zapojili se i studenti práv

To už ale následovaly další epizody cvičení. Společně s evakuovanými zraněnými se na základnu českého 13. úkolového uskupení EUTM Mali infiltrovali také povstalci. Ti se pokusili narušit bezpečnostní situaci během nočního přímého útoku na základnu. Následně došlo k zabití jednoho českého vojáka a také k pokusu o znásilnění. Všechny tyto problematické právní případy řešila skupina příslušníků Právní služby AČR, do které byli zapojeni i civilní studenti práv, kteří se specializují na humanitární válečné právo.

„Tento projet vznikl ve spolupráci s podplukovníkem Otakarem Foltýnem zhruba před třemi lety. Původně to nebyla formální vojenská akce, ale dobrovolná záležitost. Naši posluchači sem přijeli, aby se seznámili s praktickou aplikací práva ozbrojených konfliktů,“ zdůraznil proděkan olomoucké Právnické fakulty Martin Faix, který se cvičení rovněž zúčastnil. „Myslím si, že hlediska výuky humanitární válečného práva jsme na tom jako republika celkem dobře. Určité rezervy ale vidím v oblasti rozšiřování tohoto práva, a to jak mezi studenty, tak i v našich ozbrojených silách,“ dodal.

Cvičení se zúčastnil také zástupce garanta aplikace ženevských konvencí Mezinárodního červeného kříže ze Ženevy a pracovníci nevládních humanitárních organizací.


Autor: Vladimír Marek, www.army.cz

Vydal/a: 
Monika Nováková (15. October 2018)