Prapor zabezpečení uctil památku plukovníka Ladislava Preiningera v Praze

Prapor zabezpečení uctil památku plukovníka Ladislava Preiningera v Praze

Konec měsíce září a začátek měsíce října si z hlediska vojenské historie lidé spojují především s Mnichovskou dohodou. Pro příslušníky praporu zabezpečení však toto období přináší jinou smutnou historickou událost. Připomenutí popravy plk. in memoriam Ladislava Preiningera (1895 – 1941), legionáře I. světové války a příslušníka odbojové organizace Obrana národa za II. světové války.

Plukovník in memoriam Ladislav Preininger se narodil 2. července 1895 v Praze Královských Vinohradech. Po vypuknutí I. světové války se v Paříži spolu s dalšími desítkami Čechů účastnil protirakouských demonstrací a v pařížské Invalidovně se na dobu trvání války přihlásil do cizinecké legie. Jeho domovskou jednotkou se stala rota „Nazdar“. Po konci války se dočkal poručické hodnosti a započal svou úspěšnou důstojnickou kariéru. S naší posádkou se váže jeho působení ve funkci velitele IV. praporu pluku útočné vozby 2, která byla tehdy dislokována ve  Vyškově. V době okupace za II. světové války se plk. Preininger stal členem ústředního vedení odbojové skupiny ilegálního hnutí Obrana národa. Za tuto činnost byl 1. 10. 1941 společně s dalšími důstojníky Československé armády popraven v jízdárně pražských ruzyňských kasáren.

Od roku 2014, kdy se náš prapor stal nositelem čestného názvu „plukovníka Ladislava Preiningera“, se pravidelně dvakrát ročně schází příslušníci praporu s jeho rodinou, žijící stále v jeho rodném domě v Oldřichově ulici v Praze. I letos jsme společně uctili památku plk. Preiningera položením věnců a květin k pamětní desce v průjezdu jeho rodného domu a následně v římskokatolickém kostele svatého Fabiána a Šebestiána v Praze-Liboci, kde v odpoledních hodinách proběhla pravidelná bohoslužba za všechny popravené hrdiny.

Letos poprvé se nám, díky snaze vedoucích praporčíku rot, podařilo navštívit samotné popravčí místo v jízdárně ruzyňských kasáren. Místo, kde byly hanebně zavražděni významní vysocí představitelé bývalé Československé armády, včetně předsedy vlády armádního generála Aloise Eliáše nebo generála Josefa Bílého. I zde jsme položením věnce a symbolickou minutou ticha uctili památku, nejen plk. Preiningera, ale všech, jež se nebáli postavit na odpor proti útlaku naší země a zaplatili za to svým životem. V tichosti a úctě jsme si připomněli životní přesvědčení plk. Preiningera „Ani smrt, ani bolest mě neponíží, nedám-li se ponížit“.


Text a foto: nrtm. Petr Třeštík

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (16. October 2018)