Celoarmádní soutěž hlídek vojenské všestrannosti 2015: Armádní nováčci svedli úctyhodný boj se zkušenějšími kolegy

Celoarmádní soutěž hlídek vojenské všestrannosti 2015: Armádní nováčci svedli úctyhodný boj se zkušenějšími kolegy

Velitelství výcviku – Vojenská akademie mezi soutěžících 15 družstev zkušených profesionálů postavila do Memoriálu kpt. Radoslava Žáka letos tři družstva složená z úplných armádních nováčků, tedy příslušníků kurzu základní přípravy, vždy pod vedením jednoho instruktora Centra základní přípravy.

Nováčci právě končí ve Vyškově tříměsíční základní výcvik a postavení na startu takovéto soutěže tedy rozhodně neměli jednoduché. Mezi jejich zkušenějšími kolegy a spolubojovníky byli totiž zástupci obou brigád, tedy jak rychlého nasazení, tak mechanizované, dále ženijního pluku. a také Univerzita obrany vyslala ty nejlepší z nejlepších. Vždyť v jejich týmu A byl dokonce čerstvý jaguár, tedy držitel velmi prestižního odznaku s vyobrazením jaguára, značícího úspěšného absolventa výcviku cizinecké legie ve Francouzské Guyaně četař Jan Šedivka.

A nováčci se s tímto handicapem poprali naprosto bravurně a se ctí, když v mnoha disciplínách prorazily jejich týmy až na stupně vítězů: v hodu granátem 1. a 3. místo, překážková dráha NATO 1. a 3. místo, překážková dráha pozemní 1. a 2. místo, noční orientační běh 3. místo, orientační přesun 3. místo, orientační závod 1. místo, transport raněného 2. místo a stejně tak topografie 2. místo. A navíc celkové 4. místo týmu VeV-VA Vyškov C (rtm. Tomáš Zahradník, voj. Vojtěch Hanulík, voj. Tomáš Hrdina, voj. Lukáš Karafiát) bylo pro všechny velmi příjemným a nečekaným překvapením a u všech soutěžících nováčků představovalo vynikající reprezentaci tříměsíčního úsilí jejich instruktorů. Dokázali držet krok, být rovnocennými kolegy, prokázali výbornou fyzickou kondici, zvládnutí vojenských dovedností na vysoké profesionální úrovni, ale i důležitý smysl pro týmovost, a potvrdili že jsou právem nositeli takových hodnot jako je čest, odvaha, odhodlání,obětavost, smysl pro povinnost a útvary, ke kterým za nedlouho takto připraveni nastoupí, na ně mohou být skutečně hrdi, stejně jako vyškovští instruktoři, kteří je pro nelehké poslání takto profesionálně dokázali vycvičit.

„Jsem velmi rád, že letošního ročníku se zúčastnilo tolik družstev a nejvíce mně těší, že tady byly hned tři družstva postavená z vojáků základního výcviku, kteří tak dostali možnost poměřit síly se zkušenějšími kolegy,“ řekl v závěru soutěže velitel Velitelství výcviku – Vojenské akademie brigádní generál Ján Kožiak a dodal: „Pro mě jste vítězi všichni, jak tady stojíte, protože tento memoriál není jednoduchý a ti, kteří se ho účastníte již po několikáté, už víte, že si v něm sáhnete až na dno svých sil.“

Výkonný ředitel soutěže a její „duchovní otec“ Karel Klinovský k soutěžícím uvedl: .“Máte za sebou dvoudenní celoarmádní klání ve vojenské všestrannosti, kdy jste museli vynaložit mnohdy obrovské úsilí v  různorodých náročných disciplínách, ať už to bylo v překonání vodního toku, nebo když jste táhli 600 m zraněného na nosítkách. „Každý jste tomu něco dal, brigáda rychlého nasazení nám například ukázala jak mají být připraveni vojáci na střelbu, kterou suverénně vyhrála, vyměnili jste si zkušenosti, viděli jste na jaké úrovni všestrannosti na tom v armádě jsme,“ a připomenul symboliku soutěže, kdy právě v těchto dnech, 18. června 1942, zahynulo v pražské Reslově ulici po hrdinném boji s nacistickými vojáky sedm parašutistů, příslušníků zahraničního odboje a také souvislost a úzkou návaznost na prestižní bojový kurz Komando, který organizují v současnosti právě Vyškovští.

A kdo letos prokázal největší všestrannost? Družstvo Univerzity obrany A (ve složení čet. Jan Šedivka, des. Václav Krabáč, des. Jan Šremer a svob. Pavel Pěnička), které bylo ve vedení již od prvního dne a odvezlo si tak za 1. místo také Putovní pohár Memoriálu kpt. Radoslava Žáka na rok do Brna. Stříbrný stupínek obsadilo družstvo 44. lmopr Jindřichův Hradec a na třetí stupínek se nakonec vyhouplo družstvo 71. mpr Hranice.

„Děkuji vám všem za to, co jste do závodu dali, protože jste všichni předvedli to nejlepší, co ve vás je a můžete být právem hrdi na to, čeho jste během těchto náročných dvou dnů dosáhli,“ zakončil letošní, již třetí ročník této soutěže, která nemá v armádě obdoby, Karel Klinovský.

A jeho plány do budoucna? „Posunout soutěž zase o kus dál, například připravit akčnější střelby, tak, aby byly víc combat stylem, protože k tomu můžeme využít možností naší nové Střelecké školy, která působí u Centra speciální přípravy.“


  • Soutěž se odehrávala ve dnech 17. – 19. června v kasárnách Dědice a přilehlém vojenském výcvikovém prostoru Březina a Hamry.
  • 3. ročníku celoarmádní soutěže hlídek vojenské všestrannosti, pod organizací Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově se účastnilo 15 čtyřčlenných hlídek.
  • Své zastoupení zde měli: Velitelství výcviku – Vojenská akademie Vyškov (3 hlídky), dále zástupci 7. mechanizované brigády Hranice (6 hlídek), 4. brigády rychlého nasazení Žatec (2 hlídky), Univerzity obrany Brno (2 hlídky) a 15. ženijního pluku Bechyně (2 hlídky).
  • Čtyřčlenné hlídky bojovaly v nejrůznějších klasických vojenských dovednostech, jako jsou střelba z pistole a ze samopalu, hod granátem na dálku a cíl, noční, ale i denní orientační přesun, v rámci kterého plnily další dílčí disciplíny, jako je orientační běh, časovka, topografie, zdravotní příprava, transport materiálu či překonání překážky včetně vodní. Své umění museli soutěžící prokázat také na překážkové dráze NATO, pozemní překážkové dráze a rovněž lezeckém trenažéru „JAKUB“.

Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA
Foto: Hana Jurčová, Vladimír Bezděk, CKIT VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (19. June 2015)