Chemici přednášeli na VUT v Brně

Chemici přednášeli na VUT v Brně

V pátek 5. října 2018 se uskutečnila akce s názvem „Noc vědců“, která již tradičně probíhá na vysokých školách a univerzitách po celé ČR a jejímž cílem je popularizovat vědu u širší veřejnosti. K účasti na tomto projektu byli přizváni také příslušníci Úseku přípravy chemického vojska Centra přípravy pozemních sil Odboru profesní přípravy VeV-VA.

Místo pro svoji činnost rozvinuli naši příslušníci na VUT v Brně, konkrétně na Ústavu soudního inženýrství. Ve svém vystoupení se lektoři zmíněného úseku primárně zaměřili na nejnovější trendy v použití zbraní hromadného ničení (ZHN). V následné části odpovídali na všetečné dotazy z věkově značně nesourodého auditoria. Převážná část otázek se týkala použití bojových chemických látek v soudobých konfliktech a dále byly kladeny dotazy na systém ochrany obyvatelstva v ČR. Nejmladší část publika tvořily děti, které měly možnost vyzkoušet si prostředky individuální ochrany (PIO), prostředky a přístroje pro dozimetrickou a chemickou kontrolu zavedené v AČR. Oblíbenou se stala část, ve které děti vyhledávaly zdroje záření pomocí přístrojů RDS-200.


Text a foto: kapitán Luděk Spurný a nadrotmistr Bronislav Prokop, Úsek přípravy chemické vojska VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (16. October 2018)